Kamp om kvadratmeterne: Erhvervsarealet for industriejendomme er faldet med knap 25% på et årti

I Storkøbenhavn og adskillige provinsbyer bliver mangeårige erhvervsområder gradvis omdannet til boligkvarterer. Det øger priserne på lager- og produktionskvadratmeter og gør det sværere at finde nye lokaler. Siden 2011 er erhvervsarealet for industriejendomme faldet med knap 15 mio. m2, hvilket svarer til et fald på 24,86 %. Udviklingen udfordrer i stigende grad mange virksomheder, men giver også muligheder, påpeger EDC Erhverv Poul Erik Bech, der står bag analysen.

Traditionelle industri- og erhvervsområder er talrige steder i dronningeriget under pres, for boligkvarterer spreder sig. Udviklingen har det seneste årti været markant, og nedgangen vil med stor sandsynlighed fortsætte. Analysechef i Danmark største mæglervirksomhed EDC Erhverv Poul Erik Bech, Joseph Alberti, siger:

“Vi ser, at mange industriområder må lade livet for boligområder, hvilket selvfølgelig er en kombination af, at kommunerne ønsker flere boliger til borgerne, men også at bygningsbestanden nogle steder er ældre, hvilket gør beslutningen om at omlægge til boliger nemmere. Det er da også typisk ejendomme fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne, som oplever et fald i bygningsbestanden. Ejendommene fra de tre årtier står for en nedgang i erhvervsareal på samlet set 9.066.000 m², svarende til 62,73% af den samlede nedgang det sidste årti. En del af nedgangen er også en konsekvens af udflytning af produktion til udlandet.”

Thor Heltborg, direktør for koncernkunder i EDC Erhverv Poul Erik Bech supplerer: “Som landsdækkende mæglervirksomhed ser vi, at mange erhvervsområder skrumper mærkbart. Mest udpræget er denne udvikling i Region Hovedstaden med en tilbagegang på mere end 30% for erhvervsarealet for industriejendomme, men også i det midtjyske er der en stor tilbagegang. I disse to regioner er der alene indenfor de sidste 10 år forsvundet mere end 7 mio. bygningskvadratmeter. Mange steder kan udviklingen være ganske naturlig, men på rådhusene overser de måske, at kommunen mister indtægter og job, når virksomheder flytter eller ligefrem bliver presset ud.”

Industriområder må lade livet

En analyse fra EDC Erhverv Poul Erik Bech understøtter den mærkbare nedgang i erhvervsområder i forskellige regioner.

“Det seneste årti har Region Hovedstaden oplevet det største procentvise fald i erhvervsarealet for industriejendomme på hele 32,93% (-3.043.000 m²), mens selve København Kommune har oplevet det største fald for en kommune på hele 741.000 m² (51%) siden 2011. Desuden ligger Herning Kommune højt med et fald på 532.000 m² (29%), og det samme gør Silkeborg Kommune med et fald på 442.000 m² (36%) og Aarhus Kommune med et fald på 427.000 m² (26%). Region Midtjylland har det største erhvervsareal blandt regionerne med 12.655.000 m² i 2020, og har også oplevet det største fald i kvadratmeter på hele 4.316.000 det seneste årti med et fald på 25,43%,” udtaler Joseph Alberti, EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Værdifulde kvadratmeter

Thor Heltborg fra EDC Erhverv Poul Erik Bech kommer også med en opfordring til de virksomheder, der vælger at blive i de traditionelle erhvervsområder. Han siger:

“Den aktuelle situation med pres på mange erhvervskvarterer kan være en anledning til at se på, om virksomheden stadig har brug for alle sine kvadratmeter. Udbuddet er så begrænset, at det kan give en pæn indtægt at leje nogle af sine arealer ud – evt. blot en periode. Der er mange små og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har brug for masser af plads. Vi har skrevet mange firmaer på lokalejagt op i vores Køber-/Lejerkartotek. Det kan fx være håndværkere, der skal opbevare materialer og værktøj. Det kan også være en lokal butik eller anden virksomhed, som har brug for lidt ekstra lagerplads.”

“Vi følger udviklingsplanerne tæt i de enkelte kommuner, og kombineret med vores markedsindsigt kan vi belyse og optimere mulighederne for den konkrete virksomhed. I nogle tilfælde kan det give mening at blive boende, i andre tilfælde vil det blive for dyrt eller besværligt. Nogle gange er det mest oplagt at opsige lejemålet eller sælge ejendommen, måske til en projektudvikler, der kan udnytte mulighederne for at opføre boliger, så virksomheden får en fornuftig pris,” fremhæver Thor Heltborg.

Især pres på erhvervsområder i Storkøbenhavn

Som analysen påpeger, er presset på erhvervsområder i Storkøbenhavn stærkest lige nu.

“Kommuner som Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Herlev og Rødovre omdanner hidtidige erhvervsområder til boligkvarterer. Fx er Irmabyen i Rødovre snart færdigudbygget med 1.000 boliger, og forventningen er, at store naboarealer lægges om fra erhverv til boliger. Det samme gælder et stort område tæt på rådhuset og Rødovre Centrum. Efterhånden har en ellers traditionel erhvervskommune snart kun få lommer tilbage til virksomheder. I nabokommunen Glostrup bliver en del af et gammelt erhvervsområde lagt om til boliger tæt på den kommende letbane,” siger Thor Heltborg, og understreger, at sådanne tendenser er gennemgående, og er eksempler på, at kommuner ligefrem eksproprierer erhvervsarealer for at bane vej for boligområder.

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk