Københavns omegn kæmper mest med tomme kontorer

Flest kontorer står tomme i Københavns omegn, viser seneste tal fra ejendomstorvet.dk. Det hænger især sammen med, at kontormarkedet her er mindre eftertragtet, da meget industri ligger i området, siger salgs- og udlejningschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herlev.

Beskæftigelsen er på det højeste niveau i mange år, hvilket typisk smitter positivt af på resten af samfundet. Alligevel er andelen af ledige kontorlokaler og –ejendomme det sidste år steget med 0,7 procentpoint på landsplan, så ledigheden på landsplan er oppe på 7,5 procent efter første halvår af 2019. Det viser de seneste tal fra Ejendomstorvets ED-Statistik.

I Københavns omegn står mange kontorer især tomme. Her er andelen af ledige kontorkvadratmeter steget med hele 2,1 procentpoint på bare et år, så andelen af ledige kontorkvadratmeter er oppe på 12,1 procent ved indgangen til tredje kvartal af 2019. Det er den højeste andel af ledige kontorlokaler og -ejendomme i landet.

Det kommer ikke bag på Thomas Møller Rudlang, der er salgs- og udlejningschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herlev. Han fremhæver, at der i Herlev og omegn ligger mange industrivirksomheder, der benytter færre og færre af deres kontorkvadratmeter til kontorformål.

”Der har altid været mange ledige kontorkvadratmeter herude. Men i industriområderne er det især blevet forværret, da virksomhederne bruger mindre og mindre plads på administration. Dels fordi de placerer den et andet sted end ved produktionen. Men også fordi der er kommet mange internetvirksomheder til, som har mere brug for at bruge pladsen til lagerformål,” siger Thomas Møller Rudlang.

Salgs- og udlejningschefen påpeger desuden, at efterspørgslen er størst på kontorfællesskaber, hvor man er en del af et større kontormiljø. Men det er svært at imødekomme i Københavns omegn, der er præget af industri, forklarer salgs- og udlejningschefen.

Store kontorejendomme halter bagefter
Det er især blandt de større kontorejendomme på over 2.000 kvadratmeter kontor, at der er flest ubenyttede kvadratmeter, viser de seneste markedsdata. Og mange af dem er placeret omkring de store byer. Det kan Thomas Møller Rudlang godt nikke genkendende til.

”Vi har fx Bøje Nielsens Kontorhus ved Avedøre Holme, hvor en stor del har stået tomt i mange år,” siger han.

Thomas Møller Rudlang fremhæver, at de gør en stor indsats for at omlægge de store kontordomiciler til flerbrugerhuse og opdele dem i mindre enheder, så det matcher efterspørgslen. Eller konvertere dem til showroom eller lager, som der også er rift om. Men beliggenhed betyder også meget. Derfor søger mange mod de nye kontorbebyggelser på Kalvebod Brygge, i Ørestaden og Nordhavn, da de ligger centralt i København og tæt på offentlig transport og i attraktive omgivelser, forklarer han.

”Det er svært at konkurrere med disse områder. Men vi tror, at letbanen kommer til at løfte områderne uden for København til at blive mere eftertragtede, idet disse områder trafikalt set er bedre beliggende end de centrale områder i København,” slutter Thomas Møller Rudlang.