JLL og EDC Erhverv Poul Erik Bech gør status på det nordiske ejendomsmarked: Førsteklassesejendomme på det danske kontormarked tiltrækker udenlandske investorer

En af verdens største ejendomsmæglervirksomheder, Jones Lang LaSalle (JLL), har sammen med EDC Erhverv Poul Erik Bech netop offentliggjort den nyeste rapport 'JLL Nordic Outlook - Spring 2022' med fokus på nordiske kontorer. Kontormarkedet blev i 2021 boostet af M&A-transaktioner, og investeringsvolumen steg med 129%. På trods af stadig usikkerhed om fremtiden for kontorer i kølvandet på corona er efterspørgslen stor, og udenlandske investorer har blikket rettet mod det danske marked.

En af verdens største ejendomsmæglervirksomheder, Jones Lang LaSalle (JLL), har netop udgivet rapporten ‘JLL Nordic Outlook – Spring 2022’ med et særligt fokus på fremtidsudsigterne for det nordiske kontor i 2022. EDC Erhverv Poul Erik Bech er JLL’s samarbejdspartner i Danmark og har bidraget med den danske del af markedet med kommentarer på alle ejendomssegmenter. Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, fortæller:

”2021 var et rekordår hen over alle aspekter af investering i Norden. På ejendomsmarkedet fastholdt lav-risiko logistik- og boligejendomme deres stærke position gennem anden halvdel af 2021, og fremtidsudsigterne ser også favorable ud i 2022. Vi forventer, at investeringer i bæredygtige ejendomme vil fortsætte, men at sekundære lokationer med betydelige investerings- og opgraderingsbehov kan få større ledighed og have mere tvivlsomme udsigter for afkast. Det faldende afkast på logistikejendomme har også resulteret i, at investorer er begyndt at se mere interesseret på detail og sekundære lagerejendomme.”

“På kontormarkedet forventes markedet at dele sig i to og tage yderligere fart for de fleste lande i Europa, herunder også herhjemme. Forventningen er, at lejerne i endnu højere grad vil efterspørge moderne, bæredygtige ejendomme med prima lokationer, imens interessen for sekundære ejendomme fortsat vil falde. Denne forskel mellem primære og sekundære kontorer vil bare fortsætte med at accelerere i fremtiden, da kunderne kæmperne om at fastholde og tiltrække arbejdskraft.”

Kilde: JLL og EDC International Poul Erik Bech

I den nyeste JLL-rapport er der fokus på det nordiske kontormarked, både hvad angår investerings- og arbejdsdynamikker. Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

”Investeringsvolumen på kontormarkedet, eksklusiv M&A-relaterede transaktioner, var i 2021 oppe med 6% og gradvist forbedret i anden halvdel af året. Udsigten for 2022 forbliver stærk, selvom COVID-19-restriktioner i den tidlige del af 2022 i kombination med høje renter kan forsinke de positive udsigter en anelse. Men vi forlader gradvist det coronapressede kontormarked og kigger i retning af et kontormarked i 2022, som vil fortsætte med at forbedres.”

”Vi forventer generelt, at det bliver stadig vigtigere at sikre høj kvalitet i kontorejendomme. Kontorer udgør, sammen med forretningsrejser, hovedparten af CO2-udledningen i vidensøkonomiske virksomheder, og at skære ned på udledningen bliver derfor afgørende for at nå firmaernes bæredygtighedsmål.”

”Vigtigheden af kvalitetsejendomme skyldes også, at virksomhederne kæmper om talenterne i arbejdsstyrken, og de bliver nødt til at lytte til medarbejdernes ønsker i forhold til indretning, og i det hele taget at sikre et godt arbejdsmiljø. I den sammenhæng viser gode lokationer, bæredygtige bygninger og attraktivt design sig at være vigtige faktorer i både fastholdelse af nøglemedarbejdere og ansættelsen af nye. Muligheden for hjemmearbejde kommer til at indgå i fremtidens jobsamtaler, og det giver interesse for company houses med gode kantiner og sociale aktiviteter, hvor medarbejderne har lyst til at komme.”

Strukturel fleksibilitet
Debatten om fremtiden for fjernarbejde og fleksible arbejdspladser fylder fortsat, og det får lejerpræferencer til at bevæge sig mod mere agile muligheder.

”Arbejdsstyrken er blevet stadig mere mobil, og virksomheder er på den baggrund blevet mere forsigtige med at foretage kapitalinvesteringer. Derfor ser vi også, at virksomheder efterspørger lokationer, hvor de fleksibelt kan gå op og ned i kvadratmeter. Alt i alt tegner der sig altså et klart billede af, at ønsket om fleksibilitet gennemsyrer kontormarkedet,” siger Joseph Alberti og fortsætter:

”Efterspørgslen på fleksibilitet er en strukturel trend og hænger ikke kun sammen med coronapandemien. Den kommer til at påvirke udlejere, da de er nødt til at tilpasse deres ejendomme og porteføljer til lejernes efterspørgsel på øget fleksibilitet.”

Udenlandske investorer kigger mod Danmark
Kontorsegmentet i Danmark kommer også under loop i rapporten, hvor EDC Erhverv Poul Erik Bech har bidraget med tal og viden om markedet. Joseph Alberti, Head of Research, siger:

“I Danmark er billedet på kontormarkedet, at den hybride arbejdsmodel er populær, hvilket favoriserer de fleksible kontorer og skaber lidt usikkerhed på markedet. På baggrund af den store interesse for hybride arbejdspladser er der stigende efterspørgsel på kortere og mere fleksible lejeperioder og mulighed for at skræddersy indretningen, da lejere ikke ønsker at binde sig på lange kontrakter. Overordnet er tomgangen faldet i de seneste kvartaler og er nu på 5,9%, hvilket er det laveste siden begyndelsen af 2009.”

”I Danmark brager beskæftigelsen derudaf, og det gælder især kontorrelaterede brancher, hvor et rekordhøjt antal er beskæftigede. Den udvikling understøtter, at der fortsat vil være et stort behov for kontorbygninger. Alt i alt er efterspørgslen stor i øjeblikket, og særligt er mange udenlandske investorer på udkig efter førsteklassesejendomme i Danmark.”

5 hovedtendenser på kontormarkedet:

  1. Acceleration og opdeling af kontormarkedet i primære og sekundære kontorer
  2. Norden forlader gradvist det coronapressede kontormarked
  3. Efterspørgsel på bæredygtige ejendomme
  4. Strukturel fleksibilitet
  5. Udenlandsk interesse for Danmark


Læs den fulde rapport her:
‘JLL Nordic Outlook Spring 2022’.

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE
Telefon: 58588717
Mobil: 40999946
E-mail: hni@edc.dk