Stor undersøgelse viser: Høj vækst og aktivitet for kontorer

Investeringslysten på erhvervsejendomme ser ud til at slå alle hidtidige rekorder i 2021, da ejendomme udgør et attraktivt alternativ til lave obligationsrenter, negative bankrenter og et svingende aktiemarked. EDC Erhverv Poul Erik Bech har gennemført en stor, årlig markedsundersøgelse, der bl.a. viser, at der er gode vilkår på kontormarkedet, der oplever opsving ovenpå et langt coronaforløb. Fremtidens marked fordrer dog kreativitet og fleksibilitet.

For syvende år i træk har Danmarks største mæglervirksomhed, EDC Erhverv Poul Erik Bech, gennemført en forventningsundersøgelse og denne gang med 1.718 besvarelser – hele 500 ekstra svar i forhold til foregående år. Svarene kommer fra alle typer og størrelser af virksomheder og investorer, og med svar fra alle dele af landet.

Opsving gavner kontorer
Det økonomiske opsving efter et langt coronaforløb kan mærkes på markedet for kontorlokaler, fortæller John Borrisholt, regionsdirektør og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland.

”Den høje vækst og beskæftigelse har givet meget aktivitet i 2021. Virksomhederne har igen fået mod på at flytte. Vi har også kunnet udleje lejemål, som ellers havde ligget et stykke tid. I øjeblikket har vi et sundt niveau, og meget tyder på, at det vil fortsætte ind i 2022.”

Traditionelt har danske pensionskasser placeret mange penge i kontorer, som omtrent hver sjette investor spejder mod ifølge EDC Erhverv Poul Erik Bechs Forventningsanalyse 2022 – samme andel som for et år siden.

De adspurgte har ret afdæmpede forventninger. Fx tror halvdelen på uændrede lejeniveauer, mens resten er fordelt ligeligt med en fjerdedel, som spår højere kontorleje, og en fjerdedel, der venter lavere leje. Omkring synet på værdistigninger er fordelingen næsten den samme, dog med lidt flere, som venter værditab. Tilsvarende venter hver tredje øget tomgang, mens lidt færre – 22% – er optimister og spår længere afstand mellem ledige lejemål.

Forventer flad udvikling
John Borrisholt tror mest på, hvad han betegner som en flad udvikling. ”Jeg ser ikke de store bevægelser, men vil ikke afvise, at de gode varer kan stige i værdi. Dog kan markedet i København blive presset af, at flere store kontorprojekter er på vej.”

Samtidig vifter regionsdirektøren med et par advarselsflag over for investorer og udlejere.

”For lidt ældre ejendomme kan det være en udfordring, at flere virksomheder kræver lavt energiforbrug – men ikke nødvendigvis vil betale højere leje. Det er mere en betingelse for, at de overhovedet overvejer en lejekontrakt. Desuden ser vi en tendens til øget tomgang i de lidt mindre byer. Digitaliseringen har gjort, at behovet for kontorarealer ikke længere er så stort i mange virksomheder. Derfor drøfter vi med udlejere, om deres tomme kvadratmeter kan bruges til noget andet, fx boliger.”

I nogle tilfælde, fremhæver John Borrisholt, kan fraflyttede kontorejendomme med fordel omdannes til flerbrugerhuse, som har vundet frem de senere år – og for længst har bredt sig ud over de allerstørste byer.

Bæredygtighed batter
Ligesom sidste år rummer Forventningsanalysen et afsnit om bæredygtighed, og svarene viser ifølge Head of Research Joseph Alberti i EDC Erhverv Poul Erik Bech, at det endnu ikke er alfa og omega for en del virksomheder.

”Det er primært de helt store investorer og virksomheder i hovedstaden, der leder vejen for bæredygtige byggerier og miljøoptimeringer. Over halvdelen af virksomheder med over 500 ansatte har allerede miljøoptimeret deres ejendomme. I forhold til investeringsstrategien som helhed har hele 81% af virksomhederne med over 500 ansatte bæredygtighed i strategien, mens det er 40% for de små investorer.”

Det er samtidigt værd at have fremtidens lovgivning for øje, og 8 ud af 10 forventer da også, at bæredygtighed kommer på skemaet på Christiansborg, når det gælder lovgivning af ejendomsskatter og andre ejendomsrelaterede afgifter. Så der er ingen tvivl om, at bæredygtighed bliver vigtigere for flere brancher og tallene har bare fra sidste år rykket sig en hel del – Ikke bare af ideologiske, men også økonomiske grunde.”

John Borrisholt

Direktør, partner, Cand.merc.jur. MDE
Telefon: 58587939
Mobil: 23384312
E-mail: jsb@edc.dk

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk