Velkommen til det meningsfulde arbejdsliv: ”Mange nytænker allerede indretningen af arbejdspladsen for at skabe bedst mulige rammer for at tiltrække fremtidens medarbejdere”

Når arbejdet ændrer sig, ændrer behovet for ledelse sig også. Fremtidens ledere skal i langt højere grad tage ansvar for det kulturelle værtskab, det er at få kolleger tilbage på kontoret. På tværs af hybride arbejdsformater skal ledere sikre en coachende ledelse, der både fokuserer på faglige og sociale fællesskaber. Hvordan lykkes lederne bedst med denne opgave, og hvilke udfordringer ligger forude? Det har Gitte Andersen, ekspert i at udarbejde strategier for fremtidens hybride arbejde, et svar på.

Forfatter, rådgiver, foredragsholder og inkarneret power-woman er måder, som Gitte Andersen kan beskrives. Til dagligt rådgiver hun i GA Consulting – The Workplace Faculty, nationale såvel som internationale virksomheder i at udarbejde strategier for hybridarbejde, kontor- og arbejdsmiljøstrategier, medarbejdertilfredshed. Hun har været forfatter på en række bøger, senest bogen: ’Organisationer i en overgangstid’, der giver inspiration og mod til at lede i en tid, hvor klassiske ledelsesmodeller er i opbrud.

Gitte Andersen siger: ”At nytænke vores arbejdsliv og samtidig fastholde fokus på effektivitet, produktivitet, medarbejdertilfredshed og rekruttering har aldrig fået mere opmærksomhed på direktionsgangene end nu. Corona har affødt det største globale arbejdspladseksperiment og transformation til virtuelt arbejde, vi nogensinde har set. Vi har alle mærket, hvad det betyder for vores work/life balance at have dage uden lange transporttider til kontoret, men med mulighed for øget fleksibilitet. Fremtidens medarbejdere ønsker et bæredygtigt, balanceret, fleksibelt, sundt, inkluderende og sjovere arbejdsliv – hvor der lyttes til deres egne præferencer for arbejde.”

Kontoret nytænkes

Mange virksomheder begynder at nytænke kontoret for at skabe de bedst mulige rammer for at rekruttere nye, attraktive kandidater på et arbejdsmarked med kamp om talenterne. Gitte Andersen fortsætter:

”Rum er aldrig neutrale. De vil altid enten fremme eller hæmme, at mennesker lykkes med at nå deres fælles mål. Derfor er det vitalt, at ledere forholder sig til de steder, hvor mennesker fremover vil arbejde, og hvordan serviceoplevelser og teknologier kan binde forskellige hybride formater for arbejde sammen, og de ligeledes forholder sig til, hvilke arbejdsprocesser kontoret skal være ramme for.”

”Fremtidens kontor er netop stedet, der binder de mange hybride formater sammen – stedet for samarbejde, innovation og sidemandsoplæring mellem tilstedeværende kolleger. Stedet hvor vi mærker, vi er en del af et fedt fagligt og socialt fællesskab med puls og passion – som netop får os til at blive. Kontoret er et endnu vigtigere redskab til at fremme organisationens strategi. Ledere skal derfor spørge sig selv: Understøtter vores indretning af kontoret, den adfærd vi fremover ønsker at fremme?”

Vi har smagt frihedens frugt

Vi er ved at lande på benene igen efter corona. Pandemien har bragt nye, spændende tendenser, men mest af alt investeres enorme beløb i at nytænke kontorernes indretning for at skabe en stærk arbejdskultur.

”Det er en rigtig positiv udvikling, hvor vi har mulighed for at nytænke vores arbejdsliv så højt sygefravær og høj medarbejderudskiftning reduceres, og vi fokuserer på et arbejdsliv i balance. Vi har alle smagt frihedens frugt og opdaget, at der er andet i livet end arbejde. Mange har under pandemien spurgt sig selv, hvordan fleksibiliteten kan fastholdes, så arbejde og fritid i langt højere grad kombineres. Vi har alle fået øjnene op for, at den hybride arbejdsplads, kan give os mere livskvalitet. Samtidig åbner ønsket om mindre transport og mere fleksibelt arbejde op for, at virksomheder kan rekruttere nye medarbejdere i en meget større radius end tidligere – ved at tilbyde lokale Hub-løsninger, så medarbejdere kan arbejde i nærheden af, hvor de bor,” siger Gitte Andersen.

Opgradering af kontoret

Mange er i gang med at nytænke pointen med kontoret – globale undersøgelser viser, at ca. 60% i større globale organisationer er i gang med at opgradere kontoret, heraf opgraderer ca. 40% deres workplace-design og ca. 20% investerer i at opgradere deres serviceoplevelser på kontoret. Så mange er i gang.

”Ikke alle kan etablere en god hjemmearbejdsplads. Pladsen kan mangle, familien forstyrrer eller andre årsager der gør at sidde hjemme, ikke er lykken, men hvor der alligevel ønskes et mere fleksibelt arbejdsliv. Her kan forskellige Hub-løsninger i lokalområderne være et godt tilbud. Inden Corona var det især de globale Fin-Tech virksomheder, der tilbød dette. Nu udvides tilbuddet og også i Danmark ser vi de mange Co-Working steder, Hubs, Community fællesskaber, opstarts og inkubator-miljøer. Medarbejdere får både tilbud om fleksibilitet og skal ikke møde på kontoret hver dag, men kan også arbejde fra et lokalt arbejdsfællesskab, hvor der er mulighed for både fordybelse og samarbejde – såvel som professionelle opgraderede faciliteter til virtuelle møder. Det kan både være nogle organisationer eksklusivt tilbyder deres egne medarbejdere, eller nogle der deles på tværs af organisationer.”

”Der er ikke én korrekt løsning, der passer til alle. Det kommer an på, hvilke udfordringer den specifikke virksomhed har og deraf afledt, hvordan de så skruer ”den hybride pakke” sammen. Det er ikke sikkert, at alle afdelinger og teams i en virksomhed har de samme behov for, at alle er til stede på kontoret samtidigt for at sikre produktivitet og videndeling. Ledere kan se på, hvilke arbejdsopgaver der er vigtige og på den baggrund definere medarbejdernes behov for samarbejde – samt hvordan og hvor samarbejdet bedst sikres.”

”Det er en kompleks størrelse, men medarbejderne forventer mere fleksibilitet, og det skal virksomhederne kunne tilbyde, hvis de vil tiltrække nye, dygtige talenter. Derfor bliver det i stigende grad en central opgave for ledelsen at kende deres medarbejdere, deres forskellige behov, præferencer for arbejde og værdier, og hvordan de hybride formater for arbejde der tilbydes samtidig, sikrer et nødvendigt fokus på virksomhedens produktivitet, så vi stadig er konkurrencedygtige og innovative” fortæller Gitte Andersen.

Meningsskabende organisationer med hoved og hjerte

Der er nu fire generationer på arbejdsmarkedet, som skal nytænke det fleksible, hybride arbejde. Vi er vidne til en ny generation, der træder ind på arbejdsmarkedet med et nyt fokus. Gitte Andersen siger:

”Generation Z er de første, der sætter formål højere end penge. For dem handler arbejde om personlige værdier, et moralsk kompas, der gør arbejdet meningsfuldt, og hvor profit skabes, når organisationer opererer etisk korrekt, specielt ifm. ESG og bæredygtighed. De er de mest mobile medarbejdere af mange årsager, men mangel på kontrol over deres work-life balance, koblet med krav for arbejdsindholdet er primær motivation for, at de søger udfordringer andre steder og forlader deres job. De vil bidrage til en bedre verden med en mere klimabevidst adfærd med fokus på at reducere spild, recyckling, upcyckling, transformation til vedvarende grøn energi og en verden med mindre fattigdom og ulighed.”

”De unge vil kigge efter nye bud på visionære former for samarbejde, med indflydelse på deres job, dag til dag fleksibilitet – og ikke kun noget der tales om på den årlige medarbejderudviklingssamtale. De er ikke tiltrukket af siloopdelte hierarkiske organisationsstrukturer med interne kampe, der forsinker resultater og dræber lykke og passion i deres arbejde. De kigger efter organisationer, hvor de har indflydelse på eget job, deres karriere og livslang læring og uddannelse til dem selv. Det kan hacke fremtidens managementmodeller til noget nyt og bedre. Velkommen til det meningsfulde arbejdsliv.”

Læs mere om Gitte Andersens rådgivning, bøger og foredrag mm. på www.gaconsulting.dk

Kontor som ledelse og branding

Christian Mercier, ejendomsmægler i Koncernkunder i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: ”I mit arbejde med at sælge og udleje kontorejendomme i København og omegn kan jeg helt klart nikke genkendende til mange af Gitte Andersens pointer. KLP´s koncept, HUB NORDIC, er et eksempel på 3 bygninger (i alt 120.000 m2), som byder på faciliteter og et serviceniveau som få andre kontorejendomme – kombineret med et udvalg af butikker og restauranter integreret i bygningerne, der både er til glæde for medarbejderne, men også en ”åben dør”, som lokalområdet kan benytte sig af. En fleksibel arbejdsplads med mulighed for at arbejde flere steder i bygningen og kreative rum, hvor ideer kan udvikles, ser jeg som nogle af de trends, som de førende virksomheder vil integrere i deres kommende kontorbygninger. Fleksibilitet i form af kortere lejekontrakter forventer jeg også bliver dominerende for hovedparten af kommende lejekontrakter. Sidst og ikke mindst vurderer jeg, at miljø og bæredygtigt byggeri vil få endnu mere fokus, og at denne type kontorejendomme vil kunne udlejes til et højere lejeniveau og lavere afkast end tilsvarende ejendomme i området.”

Vil du være opdateret på kontormarkedet? Læs den nyeste udgave af Kontor Fokus.