Kvickly og APOTEKEREN A.m.b.a. indgår aftale om samarbejde

Der vil åbne apoteker-butikker i en række Kvickly-varehuse over hele Danmark i de kommende år.

Fotocredit: Coop PR

Det er resultatet af en rammeaftale mellem APOTEKEREN A.m.b.a. og Coop, som netop er indgået. Aftalen er den første af sin art mellem en apotekskæde og en dagligvarekæde.

Det bliver særlige afdelinger i Kvicklys forområde, hvor apotekerne etablerer og selv driver dem, som selvstændige filialer, og med eget, faguddannet personale. De vil typisk få et areal på 80-100 kvm.

De første afdelinger forventes at åbne inden for de kommende seks måneder, nogle formentlig allerede først i det nye år.

Kædedirektør Allan Kristoffersen, Kvickly:

”I Kvickly er vi glade for aftalen. Det gør hverdagen lidt lettere for vores kunder, når de kan klare deres apoteks-indkøb samtidig med, at de køber dagligvarer.  Og på denne måde udnytter vi vores areal på en måde, der gør vores varehuse mere attraktive at handle i.”

Bestyrelsesformand, apoteker Per Wijngaard APOTEKEREN A.m.b.a.:

”Vi føler med denne aftale, at ønsket i den nye Apotekerlov fra 2015 om øget tilgængelighed for receptekspederende enheder i endnu højere grad kan imødekommes, og det bliver spændende at se, hvad samarbejdet i øvrigt kan medføre af muligheder for begge parter.”

Aftalen er formidlet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Senior client director og partner, Helle Nielsen Ziersen, EDC Erhverv Poul Erik Bech:

“Jeg kiggede, sammen med Coop, på muligheden for at etablere apotek på en række beliggenheder. Det blev min opgave, at undersøge om interessen også var til stede hos APOTEKEREN. De kunne se perspektivet, og der kom hurtigt seriøse forhandlinger mellem de to parter”.

Det er endnu ikke aftalt præcist, hvor og hvornår apoteks-filialerne vil åbne.

APOTEKEREN A.m.b.a. er en kæde bestående af 106 selvstændige apoteker med i alt 213 butikker i Danmark.

Kvickly er en kæde bestående af godt 70 varehuse, ejet af dels Coop, dels selvstændige brugsforeninger. Kæden omsætter for ca. 10 milliarder kr.