Lejemarkedet i Odense oplever både med- og modvind

Detaillejemarkedet i Odense er som i resten af landet presset af nethandlen, så mange butikslokaler står tomme. Omvendt er det svært at følge med efterspørgslen på ledige lager- og produktionslokaler, da tomgangen her er rekordlav. Det fortæller Ove Nørgaard, der er udlejningschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Odense.
  1. Hvordan ser lejemarkedet for erhvervsejendomme generelt ud i Odense?

Generelt er detailbranchen hårdt ramt af internethandlen. Det har også ramt Odense, hvor mange detaillejemål står tomme, også på de mest attraktive strækninger, hvor der førhen altid var fyldt op. Men i de senere år har flere butikslokaler stået tomme hen i store dele af byen. Til gengæld er der godt gang i markedet for lager- og produktionsejendomme, hvor tomgangen ligesom i resten af landet er lav – og efterspørgslen blandt potentielle lejere er høj. I første kvartal af 2019 var andelen af ledige lager- og produktionslokaler på Fyn nede på 1,6 %, hvilket tilmed var under landsgennemsnittet på 1,9 %, der var rekordlavt. Desuden var der i EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek ved indgangen til maj 2019 registreret 40, som var på udkig efter lager- og produktionsejendomme i Odense at leje sig ind i. Mens der ved udgangen af april 2018 var registreret 26, hvilket er en stigning på knap 54 % siden april 2018. Vores udfordring er altså her – i modsætning til på detailområdet – at følge med efterspørgslen og matche lejernes specifikke ønsker til lokalerne, da udbuddet er så begrænset.

       2. Hvordan har man forsøgt at dæmme op for de mange tomme detaillejemål i Odense?

Én af måderne at håndtere den høje tomgang på detailmarkedet har været at konvertere flere butikker til restauranter og caféer, da Food&Beverage-markedet i modsætning til detailhandlen ikke er presset af konkurrencen fra nethandlen, da danskerne køber take away og spiser ude som aldrig før. Desuden har vi i Odense – ligesom i resten af landet – også fokus på at skabe en bedre kundeoplevelse ved at blande butikskoncepter, så kunden oplever en merværdi ved at købe varen i butikken i stedet for på nettet.

     3. Hvad brænder du særligt for ved at beskæftige dig med lejemarkedet?

Jeg har beskæftiget mig med lejemarkedet i Odense de sidste 30 år og bliver aldrig træt af at få enderne til at mødes mellem lejer og udlejer, så deres krav og ønsker går op i en højere enhed. At udforme lejeaftaler er især interessant, da de rummer mange komplekse detaljer og forhold. Fx skal der her være styr på depositum, hvilken stand lejemålet skal afleveres i efter lejeperiodens ophør, bindingsperioden for lejer etc. Det hele hænger altså sammen som ærtehalm, hvilket gør det enormt spændende at udarbejde.