Mægler: Ingen grund til utryghed for andelshavere

I en artikel d. 5. oktober skriver Berlingske, at nogle andelsboligforeninger kan se frem til tømmermænd grundet høje valuarvurderinger. Ingen andelsboligforeninger, der er værdiansat gennem en valuarvurdering, bliver påvirket af de nye offentlige vurderinger, lyder meldingen fra Danmarks største mæglervirksomhed.

”De foreninger, der er værdiansat af en professionel valuar vil ikke mærke nogen forskel med de nye offentlige vurderinger, da den offentlige vurdering slet ikke indgår som et parameter i værdiansættelsen. Det gør referenceejendomme derimod, samtidigt med en lang række andre principper som sikrer, at en valuarvurdering værdiansætter andelsboligforeningen på samme vilkår som det frie marked for boligejendomme,” understreger Jørgen Jørgensen, erhvervsdirektør i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

”Nogle påstår, at valuarvurderingerne nogle steder er sat for højt, men når man udarbejder en vurdering udregner man værdiansættelsen efter et forsigtighedsprincip, som sikrer en konservativ vurdering, men som trods alt følger prisudviklingen realistisk – modsat de offentlige vurderinger, som har været kunstigt lave siden 2012,” uddyber han.

Omvendt er det for de andelsboligforeninger, som følger de offentlige vurderinger.

”Hvis en forening er værdiansat efter den offentlige vurdering, vil de opleve en positiv prisregulering, fordi markedet i dag er et helt andet end i 2012.”

”Den enkelte andelshaver mærker desuden heller ikke nogen forskel før den dag, man vælger at flytte, så der ingen grund til bekymring,” slutter Jørgen Jørgensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.