Mægler: Metroring vil gavne kontorer, butikker og boliger

EDC Poul Erik Bech vurderer, at Metrocityringen bliver en gevinst for både kontorer, butikker og boliger tæt på stationerne. Men effekten vil ramme forskelligt.

Såvel erhvervslokaler som boliger opnår mærkbare fordele med åbningen af Metrocityringen den 29. september, men effekten vil variere i de områder, som får en af de 17 stationer. Sådan lyder vurderingen fra EDC Poul Erik Bech, landets største mæglervirksomhed med 17 erhvervscentre og 60 boligbutikker.

”For kontorer venter vi den største effekt i den østlige del af ringen, altså Indre By, hvor problemerne med trængsel er størst. De nye metrostationer gør det lettere at komme frem til mange store arbejdspladser, og det er et plus for mange ansatte og dermed for virksomhederne, fordi det gradvis bliver vanskeligere at få kvalificeret arbejdskraft. Samlet bliver det formentlig lettere at udleje kontorer i city, som med tiden kan få en højere lejeudvikling end andre bydele, ikke mindst hvis København får flere restriktioner mod bilkørsel,” siger erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen.

Til forskel fra de to første metrolinjer gennem Ørestad og Østamager åbner Metrocityringen i områder, som allerede er fuldt udviklede og bebyggede. Derfor giver den nye metrostrækning ikke samme løft til Københavns udvikling, men er alligevel en fordel for virksomhederne i hovedstaden.

”Det bliver hurtigere at komme rundt i byen, og presset på vejene bliver mindre. Samtidig får udenlandske investorer styrket synet på København, fordi alle ”rigtige” storbyer i Europa har et stort metronet,” siger Jørgen Jørgensen.

EDC Poul Erik Bech vurderer, at Metrocityringen også gavner dele af byens detailhandel.

”Convenience stores, kiosker og lignende butikker klos op ad de nye stationer får en gevinst, fordi metroen udløser en meget større strøm af mennesker, og stationsnære lokaler bliver lettere at leje ud. Derimod vil dagligvarebutikker nogle få hundrede meter væk næppe mærke nogen forskel; de skal stadig leve af de samme kunder i lokalområdet. Frederiksberg Centret og Magasin får måske den allerstørste gevinst, fordi de ligger ovenpå de to stationer, hvor den gamle og den nye metro krydser hinanden. Dermed får de begge fragtet mange tusinde ekstra mennesker til dørtrinnet hver dag,” påpeger Jørgen Jørgensen.

Analyser fra blandt andre Boligsiden har påvist mærkbare prisstigninger på boliger nær stationer på de gamle metrolinjer, og dén effekt venter EDC Poul Erik Bech gentaget i nogle af de nye ”metrobydele”, selv om de ligger tættere på centrum og ikke har helt samme fordel af en metro som mere perifere områder:

”Det gavner Nørrebro at få metro, ikke mindst Ydre Nørrebro. Boligsøgende og mulige købere har gennem nogen tid spurgt meget til metroen. Over tid vil lejligheder tæt på de nye stationer nok komme til at ligge 5-10 procent højere. Vi har mange toværelses til omkring 2½ million kroner, og her kan merprisen blive i størrelsesordenen 200.000 kroner,” siger Frank Larsen, partner i EDC Poul Erik Bech Nørrebro.

En tilsvarende melding kommer fra Daniel Sejrskild Nielsen, partner i EDC Poul Erik Bech Vesterbro:

”Det bliver mere bekvemt at bo på Vesterbro, og metroen er i allerhøjeste grad noget, som kunderne spørger om. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at Metrocityringen vil påvirke boligpriserne.”

Effekten på den tredje nye metrobydel, Østerbro, ventes at blive mindre. Mens Nørrebro og Vesterbro har mange unge tilflyttere og beboere uden bil, er Østerbro i højere grad præget af børnefamilier, ofte med høj indkomst og med bil i husstanden, og så betyder metronærhed mindre.