Mange virksomheder stadig afventende – men trods alt øget optimisme på kontormarkedet

Flere virksomheder end året før venter ifølge EDC Erhverv Poul Erik Bechs Forventningsanalyse 2021 stigende priser på kontorejendomme – coronakrise eller ej. Vi forventer øget efterspørgsel på kontorer på lidt længere sigt, hvorimod den kortsigtede effekt er sværere at vurdere, da flere stadig er afventende.

EDC Erhverv Poul Erik Bech har for sjette gang gennemført sin årlige forventningsanalyse, og med svar fra over 1.200 virksomheder og investorer er den igen landets største temperaturmåling på ejendomsmarkedet. De mange svar glæder da også Head of Research, Joseph Alberti.

”Vi er taknemmelige for, at så mange også denne gang har brugt tid på at besvare vores spørgsmål. Og da svarene kommer fra hele landet, fra mange brancher og fra både små og store virksomheder, så får vi et meget solidt billede af, hvordan ejendomsbranchen og virksomheder mere bredt ser på udsigterne for 2021,” siger Joseph Alberti.

Hvilke ejendomstyper er potentielle investeringer for dig/jer i 2021?


Smag for kontorinvesteringer

Først og fremmest har flere investorer end året før fået smag for kontorejendomme. Ejendomme med udlejningsboliger har gennem flere år været investorernes favorit, men hvor blot 3% i 2020 forventede at investere i kontorejendomme, er det nu næsten 15% eller fem gange så mange.

Det kan hænge sammen med, at de adspurgte i højere grad forventer stigende priser på kontorejendomme. For et år siden overgik pris-pessimisterne ellers de mere optimistiske i antal, men for 2021 er det vendt rundt: Nu venter 27% stigende priser i løbet af året, mens 22% forudser lavere priser. Året før udgjorde pris-pessimisterne også 22%, mens blot 19% ventede højere priser.

Den sidste og største gruppe venter uændrede priser – det gælder 51% af de adspurgte i 2021 og 59% ved indgangen til 2020.

Øget efterspørgsel

Joseph Alberti påpeger, at efterspørgslen på kontorlokaler i øjeblikket er sværere at vurdere end interessen for boligejendomme, lager/produktion og butikslokaler.

”Vi ser flere og modsatrettede tendenser: På den ene side har coronakrisen vænnet os til hjemmearbejde. Flere store virksomheder har fortalt, at de gør hjemmearbejdspladser til en del af hverdagen, og det mindsker behovet for kontorarealer. På den anden side peger andre faktorer i retning af øget efterspørgsel på kontorlokaler.

Han peger på, at den langsigtede tendens for kontorjob, fx inden for rådgivning, er stigende, ikke mindst i hovedstaden og andre større danske byer. Og jobdykket udløst af corona krisen har overvejende ramt andre brancher og erhvervsgrene som luftfart, hoteller, spisesteder og underholdning.

”Mange kontorvirksomheder er kørt videre stort set som normalt, selv om vi naturligvis også har oplevet virksomheder, som har været mere afventende end vanligt. Og trods nedlukningen i begyndelsen af året, så forventer vi i løbet af 2021 en ret kraftig økonomisk vækst efter dykket sidste år. Det vil trække i retning af flere kontorjob,” argumenterer Joseph Alberti.

Til gengæld tvivler han på den ”afstandseffekt”, som tidligere blev drøftet meget – altså at smitterisikoen burde udløse øget efterspørgsel efter kontorarealer, da kontorarbejderne vil have større fysisk afstand mellem skrivebordene.

”Det talte man meget om, før vaccinerne dukkede op. Men de blev godkendt kort før årsskiftet, og vaccinationerne er i gang. Derfor vil smitterisikoen og øget afstand mellem skrivebordene efterhånden forsvinde som tema,” forudser han.

Udsigt til pæn aktivitet

I Forventningsanalysen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech spår godt hver tredje virksomhed, som bor til leje, at deres kontorer bliver dyrere i løbet af 2021. Det er en lidt lavere andel end blandt virksomheder, som lejer butiksarealer eller lager-/industrilokaler.

Tre ud af ti virksomheder har planer om at flytte – enten i løbet af 2021 eller inden for et par år. Det er stort set samme andel som de foregående år, så coronakrisen lader ikke til at have bremset interessen for nye lokaler. Blandt de kontorvirksomheder, som bor til leje, er næsten halvdelen interesserede i at overtage – altså købe – deres lokaler, og det overrasker ikke Head of Research Joseph Alberti:

”Tallene afspejler, at mange virksomheder har tiltro til fremtiden – ellers ville de næppe overveje at påtage sig større økonomiske forpligtelser. Samtidig er det naturligt, at flere virksomheder med sund økonomi gør sig tanker om at blive ”herre i eget hus”, når renten er historisk lav, så finansieringen bliver ret attraktiv. Det kan – sammen med den store flytteinteresse – være et forvarsel om pæn aktivitet på kontormarkedet det kommende år.”

Vil du blive opdateret på kontormarkedet?

Hent vores magasin KontorFOKUS her

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk