Nærmest umættelig appetit: Seniorboliger i stærk vækst

Over hele landet skyder boligprojekter til seniorer op – en gruppe, som både vokser kraftigt i antal og får stærkere økonomi. Vi sætter fokus på årsagerne til de mange projekter og ser på, hvad investorer og projektudviklere skal være opmærksomme på.

”Mange investorer og projektudviklere har set potentialet i seniorboliger, og vi kan mærke, at det for alvor rykker nu – inden for flere segmenter og adskillige steder i landet. Hidtil har udbuddet slet ikke kunnet matche efterspørgslen, som endda fortsætter opad. Der er allerede masser af seniorer, og der kommer endnu flere. En god del af dem har ret sund økonomi og er villige til at betale for at bo godt, så det giver gode muligheder for investorer.”

Sådan bliver situationen for seniorboliger opsummeret af Bjørn Gervø, projektchef og partner i EDC Projekt Poul Erik Bech. Han har de senere år været involveret i flere projekter med boliger målrettet ældre.

Kæmpe vækst i ældre

Rundt omkring i landet er der talrige små og store projekter med seniorboliger, søsat af både lokale og landsdækkende projektudviklere. Samtidigt ser efterspørgslen på seniorboliger nærmest ud til at være umættelig: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kortlagde i 2016, at flere end 80.000 ældre var interesserede i at flytte ind i et seniorbofællesskab, og det antal kunne vokse til 140.000 i 2040. I dag anslås antallet af boliger i seniorbofællesskaber blot at være 7.000-8.000, og tusinder står på venteliste.

Den stigende interesse for seniorboliger og bofællesskaber hænger sammen med, at der bliver mange flere ældre. Allerede nu er der næsten 1,2 mio. danskere på 65 år og derover. Det vil stige med ca. 200.000 de næste ti år og med yderligere 200.000 frem mod år 2045. Især Nordsjælland, Vestjylland og Syddanmark har udsigt til en kraftig stigning i andelen af ældre.

Seniorer ved muffen

Seniorboliger kan betegnes som et bud på at udfylde et hul i boligmarkedet mellem parcelhuset og plejehjemmet. Interessen for seniorboliger skyldes grundlæggende, at mange seniorer overvejer at flytte fra den bolig, som har dannet rammen om familieliv og børn.

”Mange vil have færre forpligtelser og mindre arbejde med have og vedligeholdelse. Nogle vil have mindre plads, fordi børnene er flyttet hjemmefra. Hvis de får besøg af familie længere væk fra, kan de bruge den gæstebolig, som findes i mange seniorbofællesskaber. Det er ikke så vigtigt, om boligen ligger tæt på cafeer og kulturtilbud, sådan som unge foretrækker det. Seniorerne er mere praktiske og ser fx på adgangen til indkøb og transport,” siger John Borrisholt, regionschef for EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland, som har rådgivet om adskillige seniorboligprojekter.

John Borrisholt peger på, at en stor del af de nuværende og især kommende seniorer er godt ved muffen. Dels er pensionssystemet i Danmark ret godt udbygget, dels har mange gennem årene opbygget en pæn friværdi i deres bolig.

”Vi ser store friværdier i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Aarhus og i udkanten af de større byer. En del vil gerne realisere friværdien og fx rejse, og derfor søger de en lejebolig. Vi ser dog også stor interesse for andelsboliger, hvor seniorer kan bruge en del af friværdien fra parcelhuset til at betale hele indskuddet og dermed have ret lav husleje. I udkantsområder ser vi ikke de samme friværdier i boligerne, så her er det vigtigt, at seniorboliger ikke har for højt lejeniveau,” siger John Borrisholt.


Kilde: Danmarks Statistik og EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bjørn Gervø

Projektchef, partner, ejendomsmægler og valuar, MDE
Telefon: 58587052
Mobil: 20161913
E-mail: bge@edc.dk