Næstved styrker sin detailhandelsposition med nyt stort handelsområde

Næstved Kommune har netop valgt ejendomsudviklingsfirmaet Innovater til at udvikle og opføre et såkaldt boxbutikområde på Køgevej i forlængelse af Megacentret. Et handelsområde, der vil skabe liv og arbejdspladser til byen.

Det er endnu uvist hvor mange og hvilke butikker, der åbner på Køgevej, men sikkert er det at Innovater, med Retail Architects og Årstiderne Arkitekter som rådgiver, har sikret sig retten til at købe og udvikle det nye center, som bliver på 20.000 kvadratmeter med 350-400 parkeringspladser. Det opføres i forlængelse af Næstved Stor-Center og Næstved Megacenter.

”Det glæder os meget, at Næstved kommune har valgt os i bestræbelserne på at gøre det stærke handelsområde ved Køgevej endnu mere interessant for kunder i Næstved og det store opland, byen tiltrækker. Vi vil gå ydmygt til opgaven med en vision om at udvikle mere end bare flere ”bokse” – vi skal skabe et sted, hvor man som handlende har lyst til opholde sig og lade sig inspirere. Det er en stor opgave, og kommunen viser stor kommerciel forståelse, når de har valgt denne udbudsform der giver os tid og mulighed for i samarbejde at skabe de bedst mulige rammer for at tiltrække nye, spændende butikker”, siger Peter Søgaard, udviklingsdirektør i Innovater.

Med planen om det nye handelsområde har byrådet sikret sig et samlet, stort parkeringsareal og ikke mindst et samlet udtryk for området. Netop Innovater har, sammen med Retail Architects og Årstiderne Arkitekter, udformet et handelsområde, hvor bygningerne vil følge de forskellige højder i landskabet og etagerne vil skyde sig ind over hinanden. Det vil skabe mulighed for udstillinger, torv, udeservering, medarbejderfaciliteter og andre aktiviteter på terrasser på tagene, der vil bliver bundet sammen af trapper, hvor besøgende vil bevæge sig fra plateau til plateau.

Innovater står også for at forlænge Vestergårdsvej, så man kan køre til området af den vej fra Vest. Desuden bliver der anlagt en rundkørsel på Køgevej, der giver en bedre afvikling af trafikken, så man kan holde den tunge trafik fra varetransport adskilt fra kundetrafik.

Det var et enigt byråd, der i februar 2017 besluttede at kommunen skulle sælge jorden samlet ved at udbyde området til en privat virksomhed, der ville byde ind med viden og erfaring inden for boxbutikområdet og med kapital til at udvikle og drive det. Næstved Kommune blev sideløbende rådgivet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Man går nu i gang med at lave et udkast til en ny lokalplan for området, hvilket naturligvis skal følge en helt sædvanlig lokalplanproces. En forudsætning er herudover, at man politisk vedtager den kommende detailhandelsplan. Falder disse planmæssige forudsætninger i hak, vil en endelig lokalplan formentligt kunne vedtages i efteråret 2018, hvorefter der kan gives tilladelse til byggeriet, med mulighed for åbning af butikkerne i 2019. EDC Erhverv Poul Erik Bech, som har været med helt fra start, skal udleje de kommende butikker.

Projektet glæder borgmester Carsten Rasmussen, som ser frem til de mange arbejdspladser som bliver skabt.

”På hele byrådets vegne vil jeg byde Innovater varmt velkommen til Næstved, hele Sydsjællands handelscentrum. Der er ingen tvivl om, at området vil sætte yderligere gang i vores vækst og udvikling. Og det viser, at også investorer uden for Næstved er overbeviste om, at Næstved er værd at investere i”, fortæller borgmester Carsten Rasmussen.

EDC Erhverv Poul Erik Bech i Næstved ser nu frem til at finde lejere til de kommende butikker, i samarbejde med Innovator.