Nyt butikscenter i Næstved

For nylig vandt Innovater et kommunalt udbud i Næstved og skal udvikle og opføre et center, der supplerer den sydsjællandske handelsbys nuværende storcenter og megacenter. Peter Søgaard forventer 10-12 større butikker og to-fire spisesteder.

Man går nu i gang med at lave et udkast til en ny lokalplan for området. En forudsætning er herudover, at man politisk vedtager den kommende detailhandelsplan. Falder disse planmæssige forudsætninger i hak, vil en endelig lokalplan formentligt kunne vedtages i efteråret 2018, hvorefter der kan gives tilladelse til byggeriet, med mulighed for åbning af butikkerne i 2019. Projektet glæder borgmester Carsten Rasmussen, som ser frem til de mange arbejdspladser som bliver skabt.

”På hele byrådets vegne vil jeg byde Innovater varmt velkommen til Næstved, hele Sydsjællands handelscentrum. Der er ingen tvivl om, at området vil sætte yderligere gang i vores vækst og udvikling. Og det viser, at også investorer uden for Næstved er overbeviste om, at Næstved er værd at investere i,” fortæller borgmester Carsten Rasmussen.

Kommunen er blevet rådgivet af EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved. Her har blandt andre erhvervsmægler Jesper Karmark kortlagt efterspørgslen i oplandet, vurderet de to modtagne bud og rådgivet om det optimale mix af lejere – både på kort og langt sigt.

”Det er generelt vigtigt ved detailhandelsprojekter at få den rette lejersammensætning af butikker og andre tilbud, så lokalerne kan trække kunder til ikke bare nu, men også om 10 og 15 år. Meget handler om indretningen og de konkrete fysiske forhold, men det er også vigtigt at sikre sig en lokalplan, der er så bred som muligt. Fx så der er mulighed for at have spisesteder med udeservering, selv om der fra starten ligger butikker,” siger Jesper Karmark fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved.

Han og EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved skal nu bistå Innovater med at finde lejere til centret, der ventes at have de første butikslokaler bygget og færdigindrettet i 2019.

”I Innovater har vi gennem ti år opbygget gode kontakter til en række detailkæder, så vi klarer naturligt en stor del af opgaven selv, men som stærkt supplement har vi indgået en aftale med EDC Erhverv i Næstved, fordi Jesper Karmark har gode kontakter både lokalt og i flere kæder,” forklarer Peter Søgaard.

EDC Erhverv Poul Erik Bech har – foruden indgående lokalkendskab via 17 erhvervscentre over hele landet – en særlig projektafdeling, hvor eksperter blandt andet kan kortlægge den lokale efterspørgsel og rådgive om at udvikle detailhandelsejendomme, hvad enten det sker ved at bygge nyt eller konvertere eksisterende bygninger. Med afsæt i de konkrete bygninger og øvrige fysiske forhold kan rådgivningen også omfatte, hvordan lokaler, facader og adgangsforhold kan indrettes og tilpasses, så ejendommen bliver fremtidssikret så godt som muligt.