Nytænkning får detailmarkedet i København til at blomstre

Detailmarkedet i København og omegn er præget af omskiftelighed. Det er positivt, fortæller Steffen Falch Grøndahl, erhvervsrådgiver i EDC Erhverv Poul Erik Bech København, da detailhandlen fortsat er nødt til at nytænke sig selv med den stadig voksende nethandel.

1. Hvad karakteriserer detailmarkedet i København og omegn?

”Detailmarkedet i og omkring København ændrer sig markant i disse år – og tegner sig forskelligt afhængigt af, hvor man retter blikket hen. En undersøgelse fra Ejendom Danmark i august viste, at især Strøget er ramt af tomme butikslokaler, mens bydele som Frederiksberg og Valby mærker en opblomstring i butikslivet. På et år er detailhandlen på Strøget gået fra en tomgangsprocent på 3,6 procent til 10,9 procent, viste Ejendom Danmarks undersøgelse. Mens andelen af ledige detaillokaler på Frederiksberg er faldet med 0,5 procentpoint på et år, og nu er helt nede på 1,2 procent. Det hænger bl.a. sammen med, at der sidder mange udenlandske investorer på detaillejemålene på Strøget, som presser lejepriserne i vejret. Hvorimod det er mere lokalt forankrede investorer på fx Frederiksberg og Valby, der er mere omstillingsparate og indstillede på at tilpasse sig lejerne.”

2. Hvordan rådgiver I til at dæmme op for udfordringerne på detailmarkedet i København og omegn?

”Selvom der er lokale forskelle på, hvor meget der står tomt, så er andelen af ledige detaillokaler generelt faldet i hovedstadsområdet det seneste år. Helt konkret med 0,8 procentpoint i Region Hovedstaden, så andelen var nede på fire procent efter andet halvår af 2019, mens andelen af ledige detaillokaler på landsplan er steget med 0,2 procentpoint og i andet kvartal af 2019 var oppe på 6,4 procent, viser seneste tal fra Ejendomstorvets ED-statistik. Det handler dels om, at butikkerne gerne vil placere sig i hovedstaden, der fortsat oplever øget befolkningstilvækst. Desuden er Københavns Kommune generelt positivt indstillet over for at konvertere ledige detaillokaler til andre formål, fx boliger. Vi forsøger også at rådgive til at kigge på muligheden for alternativt brug af tomme butikslokaler, så nethandlen ikke overtager. Convenience-produkter og take away er fortsat meget efterspurgte, og derfor kan det i mange tilfælde stadig være en god idé at konvertere til madsteder.”

3. Hvad brænder du særligt for ved at beskæftige dig med detailmarkedet?

”Jeg synes, det er enormt spændende at arbejde med udvikling af detailejendomme. For det er enormt vigtigt at forny sig, så butikskonceptet ikke bliver en dødssejler. Derfor er min opgave også at overbevise ejendomsejere om nogle gange at ofre lidt flere penge på udvikling, da det i længden ofte er godt givet ud.”