Poul Erik Bechs forventninger til erhvervsejendomsmarkedet 2020

Et begivenhedsrigt 2019 er ved at rinde ud, så hvordan lyder forventningerne til det nye år? Hør hvad Poul Erik Bech husker mest fra det forgange år og hvad han mener, vi kan forventer af 2020.

Artikel bragt af Ejendomswatch d. 4. december 2019

Hvilke forventninger går du ind i 2020 med i din virksomhed/organisation?
Vi forventer, at markedet stagnerer i det kommende år, men fastholder det høje niveau. Men vi ser også en udvikling, hvor interessen for ejendomsinvesteringer rykker længere ud i provinsen. Her er det vores overbevisning, at vores lokale erhvervscentre kommer til at spille en større rolle i transaktionerne det kommende år, og derfor er det fortsat vores strategi at styrke vores lokale tilstedeværelse, så vi kan have en finger på pulsen der, hvor vores kunder efterspørger ejendomme.

Hvilke forudsætninger bygger forventningerne på?
Vi oplever en historisk stor efterspørgsel fra såvel danske som udenlandske investorer, og vores Køber-/Lejerkartotek vækster løbende med investorer og virksomheder, som registrerer deres ønsker til nye lejemål eller ejendomme. Der er en generel forventning om en fortsat lav rente, hvilket medfører, at investorer kan købe til lave afkast og stadig have en fornuftig investering. Meget lave afkast på investeringer i obligationer af omtrent enhver art og et aktiemarked på et meget højt niveau bevirker, at mange investorer søger mod fast ejendom.

Hvad bliver den første større opgave, der venter i 2020 i din virksomhed/organisation?
Den fortsatte udvikling af data og vores datawarehouse til brug for avancerede analyseprodukter, som vores kunder kan benytte under beslutningsprocesser eller til at identificere nye investeringsmuligheder. Denne indsats skal styrkes yderligere, da vi i høj grad oplever en øget efterspørgsel på skræddersyede analyser fra vores kunder.

Hvad har været den største begivenhed i din virksomhed/organisation i 2019?
2019 blev året, hvor vi lancerede nye forretningsområder, så vi i højere grad kan rådgive vores kunder på tværs af deres behov. Vi har oprettet vores internationale afdeling, som skal strukturere vores arbejde med at servicere internationale investorer på opkøbsjagt i Danmark og internationale kunder, der efterspørger lokaler, såvel som danske virksomheder, der søger til udlandet. Vi har desuden åbnet vores landbrugsafdeling i 2019. Både vores internationale afdeling og vores landbrugsafdeling er kommet meget stærkt fra start.

Hvad har været den mest interessante nyhed i ejendomsbranchen i 2019 – og hvorfor?
At vi fik en boligminister for første gang i mange år, og at Kaare Dybvad udtalte, at nu skal der diskuteres værdipolitik. Boligen er et af de vigtigste elementer i den enkeltes liv. Boligen har en væsentlig betydning for vores opvækst og familiens trivsel. Boligernes fordeling spiller en stor rolle for udviklingen på områder som tryghed, kriminalitet og sammensætning af eleverne i de tilliggende folkeskoler. Debatten om boligreguleringslovens § 5 stk. 2 og andelsboligerne viser dog den tydelige historie om, at vi i Danmark har svært ved at vriste os fri af boligpolitiske holdninger, der har rod i 1930´ernes Danmark. Det er mit håb, at vi får en nuanceret værdipolitisk debat, hvor de sociale forhold kommer til at overskygge debatten om, hvor mange betjente og sygeplejersker, der skal bo på dyreste adresser i hovedstadsområdet.