Stigning i mindre detailbutikker til udlejning

Der kommer flere og flere af især mindre detailbutikker fra op til 200 m2 på hylderne hos Danmarks største mæglervirksomhed EDC Erhverv Poul Erik Bech. Tilbagebetaling af Corona-lån, høje energipriser, høje renter og inflation samt lav forbrugertillid gør det svært for flere af de mindre virksomheder. Således er udbuddet hos EDC Erhverv af mindre lokaler til salg eller udlejning steget med knap 50% siden udbuddet var på det laveste niveau i august 2021.

Ifølge Skattestyrelsen skal i alt godt 100.000 aktive lån betales tilbage i løbet af 2022 og 2023. Lånene er fordelt på knap 48.000 virksomheder og dækker over et beløb på ca. 34 mia. kr. I starten af januar 2023 var meldingen fra Skattestyrelsen, at ca. 85% af lånene var betalt tilbage. Frank Heskjær, Head of Retail & Office, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, siger:

“Selvom mange virksomheder efterhånden har betalt Corona-lån tilbage eller har lavet en afdragsordning, har det betydning for virksomhedernes likviditet. Der er ingen tvivl om, at mange udover Corona-lån er pressede pga. høje energipriser, renter og inflation. Vi hører fra mange af vores kunder på detailsiden, at de har nogenlunde de samme antal kunder i butikken, men de bruger færre penge pr. transaktion – for nogle op imod 30%. Det kan mærkes, så med det nuværende erhvervsklima, er spørgsmålet selvfølgelig om, vi kun er begyndt at se toppen af isbjerget med virksomheder, der er udfordret.”

Det er især de mindre detailbutikker, der bliver først ramt, da de ikke har så meget likviditet som de større kæder. Frank Heskjær siger: ”Driver man en virksomhed, der kun lige kører rundt, eller ligefrem går i rødt, så med krisesnak i medierne og faldende forbrugertillid, så vælger man måske at smide håndklædet i ringen. Der er stadig meget lav arbejdsløshed herhjemme, så mange kan gå ud og få et nyt arbejde, hvor de ikke behøver at tage penge med på arbejde. Restaurationsbranchen er også særligt ramt i forhold til energipriserne, men også skønhedssaloner og frisører, der driver en forretning, der bruger energi er ramt.”

”Ingen tvivl om, at der er usikkerheder i detailbranchen, men der er heldigvis stadig interesse for at leje butikker, så markedet er på ingen måde gået i stå, vi har bare fået en del flere sager på hylderne. Som andre steder i landet ser vi også i Aarhus, at de større kæder er opmærksomme på, hvad der kommer på markedet og er klar til at springe på bedre beliggenheder. Tilmed er der stadig nye detailkoncepter der dukker op, og disse skal naturligvis også serviceres.”

Indtil videre kan usikkerheden ikke aflæses på de nationale tomgangstal hos Ejendomtorvet.dk. Danmark har i alt 20,1 mio. m2 butiksareal, og ved indgangen til 1. kvartal 2023 var 551.000 m2 udbudt til leje eller salg svarende til 2,7%.

Mange vurderinger
Steffen Falch, erhvervsrådgiver, EDC Erhverv Poul Erik Bech København siger: ”Vi oplever, at udbuddet stiger af især de mindre detailbutikker på op til 200 m2. På landsplan er der hos os internt i EDC Erhverv Poul Erik Bech sket en stigning på detailbutikker til udlejning på 49% siden august 2021. Her i København er jeg fx ude på mange vurderinger og flere end normalt, så der er en begyndende, forøget bevægelse i markedet. Der er stadig mange virksomheder, som vil leje, men virksomhederne er begyndt at bruge længere tid på at tænke sig om, og slår ikke lige så hurtigt til, som tidligere, hvor der var medvind på cykelstien.”

”En tendens er, at det er blevet lidt sværere og tager lidt længere tid, inden lejer og udlejer kan blive enige. Lejerne er blevet mere grundige og naturligt prøver de at udnytte den nuværende situation til at få bedre lejevilkår. Når det er sagt, synes jeg helt klart, vi oplever, at udlejerne vil gå langt for at få gode stabile lejere ind, så de er mere imødekommende ved fx at give et større indskud til indretning eller andet.”

Specialbutikker på sidegader og sidestrøg udfordret
Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, kan bekræfte tendensen: ”Her i Aalborg kan vi godt mærke, at især de mindre detailvirksomheder begynder at være udfordret, da vi får flere mindre detailbutikker til udlejning. De store og middelstore butikker er bedre polstret, og de fleste af dem skal nok klare sig. Så det er især de mindre specialbutikker på sidegaderne og sidestrøgene på de mindre befærdede steder, altså i fagsprog b-placeringer, som er udfordret. Vi oplever en bevægelse i markedet, så der er både virksomheder, der går konkurs, men også virksomheder, som benytter situationen til at finde bedre lokaler og bedre lokationer.”

Martin Brasholt Mikkelsen, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg ser stadig positivt på detailmarkedet:

”Flere af de større kæder er i markedet for at finde bedre lokationer, hvor vi er i dialog og samarbejder med mange af dem. Så i forhold til detailbutikkerne er vi stadig fortrøstningsfulde. Udlejerne vil gerne have nye lejere ind, og vi er begyndt at se, at lejerne kan forhandle sig til en introrabat eller yderligere tilskud til indretning. Så det er på ingen måde bål og brand i branchen, der er stadig mange detailvirksomheder, der er aktive i markedet.”

”Det er mest nogle af de mindre byer her i Nordjylland, som ikke er deciderede handelsbyer, hvor butikslivet er udfordret, og der er færre virksomheder om buddet. Men det er en tilbagevendende problemstilling for butikker vil naturligvis helst være, hvor der er flest mennesker og liv i gaden, så de mindre byer har sværest ved at finde nye lejere, men det er som sagt ikke en ny udfordring.”

EDC Poul Erik Bech er Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed med 19 erhvervscentre, 80 boligbutikker og mere end 600 medarbejdere.

Modvind for detailhandlen – især små butikker og spisesteder

 • Færre danskere tager springet som selvstændige med butik eller spisested
 • Mange små butikker og selvstændige skal tilbagebetale fx momslån
 • Høje energipriser har ramt fx spisesteder/take away, bagere og dagligvarebutikker
 • Højeste inflation i 40 år udhuler købekraften
 • Rekordlav forbrugertillid
 • Udsigt til økonomisk opbremsning og flere ledige
 • Aldi-exit fra Danmark giver øget udbud af lokaler på kort sigt
Medvind til detailhandlen

 • Fortsat høj beskæftigelse holder hånden under privatforbrug
 • Fysiske butikker vinder frem på bekostning af nethandel
 • Mange udlejere er blevet mere fleksible og slækker fx på lejekrav
 • Biltema, Elgiganten og andre kæder vil åbne flere butikker
 • Sundhedsklinikker i vækst pga. flere ældre
 • Dagligvarekæder klarer sig generelt godt