Transaktionsvolumen på erhvervsejendomsmarkedet laveste siden 2014

Den samlede transaktionsvolumen på det danske erhvervsejendomsmarked landende på 45 mia. kr. i 2023, hvilket er det laveste niveau siden 2014. Det er mere end en halvering i forhold til 2022 og også langt under rekordåret 2021, som var på knap 120 mia. kr. Alene hovedstadsområdet står for ca. halvdelen af handlerne, de internationale handler er gået fra 54% i 2022 til 33% i 2023. Alle ejendomssegmenter falder bortset fra industri og lager, der holder nogenlunde højt niveau med 25% af markedet.

EDC Erhverv Poul Erik Bech er gået sammen med 6 andre ledende erhvervsmæglere om et nyt samarbejde, der får navnet Erhvervsmæglernes Branchedata, om en koordineret og ensrettet transaktionsdata for erhvervs- og investeringsejendomme i Danmark for at skabe gennemsigtighed i erhvervsmæglerbranchen.

Historisk udvikling i transaktionsvolumen

 

Hovedstaden fylder – internationale fylder mindre

Joseph Alberti, Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: “Den samlede transaktionsvolumen i 2023 landede på 45 mia. kr., som fordeler sig med 41% bolig, 25% industri og logistik, kontor 16%, detail 13%, hotel 3% og andet 2%. Med så stort fald er der naturligvis nedgang i alle segmenter, men det er kun en mindre nedgang i Industri/Logistik, som fortsætter fremmarchen som følge af følgevirkningerne fra CoVID-19 og forsyningskædeproblemer i markedet. Vi forventer, at der forsat vil være positive vinde for segmentet i fremtiden.”

“Samtidigt er det værd at bemærke, at Hovedstadsområdet står for halvdelen af alle transaktionerne. Der er også sket en forskydning på de internationale transaktioner, som er gået fra at fylde 54% af markedet i 2022, som er det højeste registrerede til 33% i 2023. De internationale investorer har den laveste andel af markedet siden 2015, hvor de også fyldte 1/3-del af transaktionerne. Når det er sagt, er det også værd at nævne, at ud af de 10 største samlede købere på det danske marked i 2023, er kun 2 danske aktører. Ser vi på de 10 største samlede sælgere, er 8 ud af 10 virksomheder danske. Vi forventer, at de internationale handler fremover igen vil fylde mere end 50% af handlerne, når der igen for alvor kommer gang i markedet.”

Joseph Alberti, EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: “Ser vi på fordelingen på kvartalsvis, så startede både bolig samt industri/logistik ud med høj volumen. I takt med det højere renteniveau i løbet af året er der sket et klart fald i volumen på alle segmenter undtagen industri/logistik, der har haft en fornuftig efterspørgsel hele året. Kontor har særligt været udsat for lavere volumen, i takt med at arbejdsgiverne har justeret deres kontorkapacitet og den generelle usikkerhed i markedet, men året sluttede med nogle store handler på kontor, og det er da også vores forventning, at der i fremtiden vil være en større kontorefterspørgsel. Historisk har Q4 altid båret den klart største volumen, men det var Q1, der havde den højeste volumen i 2023.”

 

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk