Unik lager- og logistikgrund ved Stop 39 til salg for 24 mio. kr.: Slagelse kan blive Sjællands absolutte trafikknudepunkt

En knap 9,5 hektar stor erhvervsgrund på Trafikcenter Allé 901 i Slagelse er sat til salg for 24 mio. kr. Grunden er attraktivt beliggende i forlængelse af Stop 39, et nyere og næsten færdigudviklet erhvervsområde ud til Vestmotorvejen. Med Femern Bælt-forbindelsen kan området blive centrum for transport på Sjælland, der især vil være attraktivt for virksomheder og investorer, der vil opføre lager- og logistikejendomme. Erhvervsgrunden er sat til salg hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Trafikcenter Allé 901 er et meget unikt stykke erhvervsjord, der har op til flere spændende anvendelsesmuligheder. Partner Sven Lyse i EDC Poul Erik Bech Slagelse siger:

”Der er ikke truffet en beslutning om, hvad der skal ske med grunden, da ejerne endnu ikke ved, om de vil sælge eller selv bygge noget op. Lige nu arbejder vi ud fra begge scenarier, hvoraf det ene åbner op for en model, hvor der bygges seks til otte store lagerhaller på op imod 45.000 m². At opføre lagerhaller på jordstykket ville være enormt fordelagtigt og yderst attraktivt for ejere, virksomheder og investorer, men grundens fremtid er endnu uvis. Bliver det til et salg af selve erhvervsgrunden, har vi også en plan for det.”

”At bygge lagerhaller på grunden vil bestemt falde på et tørt sted i markedet, hvor udbuddet lige nu er historisk lavt i kølvandet på corona. Vi bliver kimet ned af folk, der vil leje lagerhaller, men vi har stort set ikke noget på hylderne. Og det er ikke kun her i Slagelse – det gælder i hele Danmark. For fem år siden var situationen helt modsat. Der stod mange tomme lagerhaller rundt omkring i landet. Nu er der opstået et øget behov for at have bedre styr på egne forsyningslinjer, og man vil ikke være afhængig af et lager i Tyskland eller Sverige – det skal være tættere på. Og så spiller de markante stigninger på hele transportområdet naturligvis også ind, så vi forventer stor interesse for erhvervsgrunden,” fortæller Sven.

Et attraktivt område i vækst
Ved Stop 39, som grundstykket ligger i forlængelse af, er der i forvejen etableret et velfungerende trafikcenter med stor diversitet af bruger- og ejervirksomheder, der allerede har bosat sig i området. Med hotel, restaurant, benzinstation, el-ladestationer og flere stærke og kompetente virksomheder i området er Trafikcenter allé 901 et særdeles attraktivt sted at opføre lager- og logistikejendom på.

Sven Lyse siger: ”Det er i høj grad området og de arealer, der allerede er etableret ved Stop 39, som gør jordstykket interessant. Her er et allerede velfungerende erhvervsliv og gode faciliteter, der gør det nemt og tiltrækkende for kunder, medarbejdere og besøgende at komme til området. Grundstykket ligger ligeledes et stenkast fra Vestmotorvejen. Der passerede +12 mio. køretøjer over Storebæltsbroen i 2021 og langt hovedparten af disse vil passere Slagelse via Vestmotorvejen. Det giver en synlighed, der er svær at matche andre steder i landet, men også gode transportmuligheder til ind- og udland. Det vil især være attraktivt for lager- og logistikvirksomheder, der skulle bosætte sig her i fremtiden og den kommende Femern Bælt gør lokationen endnu bedre.”

Femern Bælt får indflydelse
Femern Bælt forbindelsen kommer til at indeholde en tunnel til både tog og biler og forventes færdigt i 2029. Det vil gøre transporttiden mellem Skandinavien og Centraleuropa endnu hurtigere og billigere. Femern Bælt skal desuden optimere og styrke transport af varer og gods med elektriske tog, der bidrager til en grønnere transportkorridor i Europa.

Flere danske byer kommer til at drage fordel af Femern forbindelsen fortæller Sven Lyse: ”Femern Bælt bliver Danmarks største infrastrukturprojekt til dato og verdens længste sænketunnel. Den vil mindske rejsetiden mellem Danmark og Tyskland markant og bliver en del af fremtidens bæredygtige transportnetværk i Europa. Med Femern Bælt er også planlagt byggeri af en tværgående motorvej mod Næstved. Den vil flere byer få gavn af, men især Næstved, Slagelse, Ringsted og Køge vil nyde godt af forbindelsen, da den øgede trafik til byerne sandsynligvis vil påvirke erhvervslivet positivt. Specielt på lager-, logistik- og produktionsejendomme, der typisk er mest attraktive tæt på et velfungerende motorvejsnet.”

”Trafikcenter Allé i Slagelse vil blive et absolut trafikknudepunkt, når motorvejsnettet er færdigbygget. Det er enormt interessant taget i betragtning, at udenlandske investorer ofte kigger mod beliggenheder klos op ad motorveje. Femern Bælt vil blot øge attraktiviteten for området, og netop derfor forventer vi også, at der snart sker noget på erhvervsjorden ved Trafikcenter Allé 901. Allerede om et halvt års tid, forventer jeg, at vi vil opleve aktivitet på grunden, da den enten vil være solgt eller byggeriet af lagerhaller vil begynde,” fortæller Sven Lyse.

Trafikcenter Alle 901 – 94.864 m²

Sven Lyse

Partner, direktør, MDE
Telefon: 58587698
Mobil: 53605181
E-mail: sly@edc.dk