BROEN Danmark modtager 1,1 mio. kr. fra EDC Poul Erik Bech Fonden

For mange børn fra familier med begrænsede midler kan det være svært at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med skolekammeraterne, da der ikke er penge til kontingent og udstyr. BROEN Danmark er en frivillig forening, der hjælper børn og unge i hele landet ind i aktive fællesskaber via lokale foreninger og klubber. De har for femte år i træk modtaget en donation fra EDC Poul Erik Bech Fonden i millionklassen, som fordeles til 21 af BROENS lokalforeninger.

BROEN Danmark har lokalforeninger fordelt i hele Danmark, som gør en aktiv indsats for at hjælpe udsatte børn og unge til at dyrke fritidsinteresser. Der kan være mange negative konsekvenser for børn, der ikke har mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet, og derfor er det vigtigt, at foreninger som BROEN Danmark gør en stor indsats for at støtte sårbare børn til en aktiv livsstil og vigtige fællesskaber. Erik Haumann, sekretariatsleder ved BROEN Danmark, siger:

“I 2022 hjalp vores lokalforeninger i BROEN Danmark i alt 6.767 børn og unge mod 4.967 ved seneste opgørelse for 2021. Det er en stigning på ca. 36 %, og vi ved, at der er endnu flere, der har brug for hjælp til at indgå i fritidsaktiviteter lokalt. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd opgjorde i 2021 tallet af børn og unge, som lever i relativ fattigdom til 53.800, så der er et stort behov. Derfor er vi meget glade for endnu en flot donation fra EDC Poul Erik Bech Fonden på hele 1,1 mio. kr., hvilket er 5. år i træk de giver en milliondonation. Det vil igen hjælpe vores lokalforeninger med at støtte endnu flere udsatte børn og unge til en aktiv og værdifuld fritidsaktivitet.”

“Vi støtter socialt udsatte børn og unge med at betale kontingenter og udstyr, så de på lige fod med deres klassekammerater kan være aktive i lokale idræts- og fritidsforeninger med sport, spejder, dans, teater eller lignende. Vi sørger for, at børnene kommer ud blandt jævnaldrende, så de bliver en del af et positivt fællesskab og kan spejle sig i voksne rollemodeller, som kan guide dem og give dem værdifulde succesoplevelser, som de ellers ikke ville have fået. I BROEN hjælper vi således med at modvirke uligheden blandt socialt udsatte familier, så færre børn ikke tager sin sårbare position med sig videre i voksenlivet.”

Gør en forskel for sundhed og trivsel i hele Danmark
For femte år i træk støtter EDC Poul Erik Bech Fonden lokalforeningerne i BROEN Danmark. I år har fonden doneret 1,1 mio. kr. fordelt til 21 af BROENs lokale foreninger i landet.

“BROENS frivillige er med til at reducere social ulighed og er med til at fremme trivsel og sundhed blandt børn og unge. Arbejdet foregår i samarbejde med bl.a. pædagoger, lærere, SSP og andre professionelle, der har tæt kontakt med børnene i deres daglige arbejde. Foreningens frivillige yder en enorm indsats ved at engagere sig i børnene og giver dem vigtige succesoplevelser og positive oplevelser,” siger direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden, Jane Bech, og fortsætter:

“Via overskuddet i mæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech støtter vi foreninger, der gør en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge. Det er BROEN Danmark et flot eksempel på, da de hvert år hjælper tusindvis af børn og unge til en bedre og sundere hverdag via fritidsaktiviteter i de lokale foreninger. De udgør en vigtig rolle i lokallivet, og derfor ønsker vi fortsat at støtte deres gode arbejde.”

Om EDC Poul Erik Bech Fonden
EDC Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond, som blev stiftet i 2015 i forbindelse med generationsskiftet i ejendomsmæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech. Gennem overskuddet fra ejendomsmæglervirksomheden støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for primært udsatte børn.

Jane Bech

Partner, Cand.merc.jur
Telefon: 58588802
Mobil: 27573462
E-mail: jab@edc.dk