Dansk Folkehjælp og EDC Poul Erik Bech Fonden sikrer alle ansøgere Skolestarthjælp

Selvom ansøgertallet til Skolestarthjælp er steget med 43% fra 2021 til 2022 har Dansk Folkehjælp alligevel mulighed for at hjælpe alle ansøgere i år. Det skyldes bl.a., at EDC Poul Erik Bech Fonden har valgt at donere 6 mio. kr. over de næste 5 år til Dansk Folkehjælp til projektet Skolestarthjælp. Opbakningen til netop Skolestarthjælp understreger ifølge Dansk Folkehjælp vigtigheden af, at alle børn får en god start på et langt uddannelsesforløb.

Første indtryk har det med at hægte sig fast. Det gælder også for børn, der starter i skole, hvor risikoen for at blive offer for social stigmatisering er større blandt børn fra økonomisk trængte familier. Det handler derfor om at komme bedst muligt fra start, hvis den sociale trivsel og de bedst mulige vilkår skal sikres.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem udtaler: “En stram økonomi bør ikke stå i vejen for børns glæde ved at gå i skole, deres mulighed for at etablere venskaber og for senere at skabe de bedste vilkår i livet for sig selv. Uvisheden om, hvorvidt man kan give sit barn den skolestart, det fortjener, kan tage hårdt på både forældre og børn. Det stigende ansøgertal giver stof til eftertanke, og det understreger vigtigheden af Skolestarthjælp, som netop afhjælper denne uvished. Interessen for Skolestarthjælp viser, at uddannelse og skolegang er et område, som vi fra alle sider af samfundet er nødt til at prioritere højt, og vi glæder os over muligheden for at kunne hjælpe alle ansøgere med den hjælp, de har bedt om.”

For tredje år i træk tilbyder Dansk Folkehjælp Skolestartshjælp. I 2020 var der 1.275 ansøgerfamilier, men der var desværre kun økonomi til at uddele hjælp til 500 familier. På trods af at ansøgertallet i 2021 steg til 1.571 og i år er steget yderligere til 2.257, vil samtlige ansøgere i år modtage hjælp.

Stor opbakning og interesse understreger vigtigheden af uddannelse

Hos Dansk Folkehjælp er man glad for støtten og opbakningen fra både private bidragydere, virksomheder og fonde, der gør det muligt at uddele Skolestarthjælp til alle godkendte ansøgere – særligt fordi uddannelse og trivsel i skolen er en af de mest afgørende faktorer for at nedbryde den negative sociale arv.

Klaus Nørlem siger: “Vi er yderst taknemmelige for støtten fra EDC Poul Erik Bech Fonden, da vi nu er sikre på, at vi kan hjælpe endnu flere udsatte børn og familier med at få en god skolestart på lige fod med alle andre børn.”

Jane Bech, direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden, siger: “Skolestart er en skelsættende begivenhed i livet. Det er vigtigt, at børn bliver en del af et positivt fællesskab i skolen og ikke føler sig anderledes grundet familiens økonomiske situation. Dansk Folkehjælp udfører et meget professionelt stykke arbejde i forhold til skolestartshjælp, og vi er glade for, at vi har mulighed for at bidrage med finansieringen, så alle der har søgt i år modtager Skolestarthjælp. Med den flerårige støtte ønsker vi at give muligheden for, at der kan tænkes mere langsigtet og lette planlægningen.”

I år modtager 2.257 familier Skolestarthjælp, hvilket udgør alle ansøgerne. Familierne modtager et digitalt gavekort til en værdi af kr. 3.000. Gavekortene skal bruges til fx skoletaske, penalhus, madkasse, drikkedunk, læsebøger, opgavehæfter, andre læringsmidler og tøj til første skoledag. Skolestarthjælp er iværksat med støtte fra EDC Poul Erik Bech Fonden, Egmont Fonden, Ole Kirk’s Fond m.fl.

Ansøgertallene fordeler sig på regionerne således: Nordjylland: 240 ansøgere. Midtjylland: 508 ansøgere. Syddanmark: 529 ansøgere. Hovedstaden: 575 ansøgere. Sjælland: 405 ansøgere.

Hjælp i 2023

Læs mere og søg om Skolestarthjælp på www.folkehjaelp.dk. Ønsker du at støtte Skolestarthjælp, kan du indbetale et beløb på MobilePay 97 96 77, som går direkte til Skolestarthjælp i Dansk Folkehjælp.

Om EDC Poul Erik Bech Fonden

EDC Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond, som blev stiftet i 2015 i forbindelse med generationsskiftet i ejendomsmæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech. Gennem overskuddet fra ejendomsmæglervirksomheden støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn. Foreninger, der har brug for en håndsrækning, kan læse mere og ansøge om midler på www.poulerikbechfonden.dk

Jane Bech

Partner, Cand.merc.jur
Telefon: 58588802
Mobil: 27573462
E-mail: jab@edc.dk