Ønsker du at finde de optimale byer at investere i?

Vores specialiserede analyse tilbyder en omfattende gennemgang af forskellige byers in­ve­ste­rings­po­ten­ti­a­le. Vi identificerer de byer, der passer bedst til dine investeringsmål ved at  evaluere følgende nøglefaktorer:

  • Mar­ked­sten­den­ser
  • Økonomisk vækst
  • In­fra­struk­tur­ud­vik­ling
  • Boligmarkedet

Vores erfarne team af eksperter leverer præcise og pålidelige data, der giver dig tillid til dine in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger. Lad os guide dig mod at finde de mest lovende in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der og maksimere din porteføljes vækst­po­ten­ti­a­le. Kontakt os i dag for at starte din in­ve­ste­rings­rej­se mod succes.

 

Kom helt tæt på den lokale udvikling

CityFact indeholder data om demografiske bevægelser, herunder be­folk­nings­ud­vik­ling, al­der­s­for­de­ling, flyt­te­ak­ti­vi­tet og arbejdsstyrken for specifikke markedsområder med data helt ned på byniveau. Læs detaljerede analyser for præcis det område, du interesserer dig for.

Tilmeld dig CityFact

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk

Niclas Carsten Holm

Research Manager
Telefon: 58588784
E-mail: niho@edc.dk

Lukas Andrup Larsen

Research Analyst, cand.merc.fir
Telefon: 58588775
E-mail: lul@edc.dk