EDC International Poul Erik Bech: Fortsætter positiv udvikling med rekordår

De udenlandske relationer fylder mere og mere. De udenlandske investorer stod i 2020 for ca. 60% af den samlede investeringsaktivitet herhjemme. Det kan også mærkes i vores internationale afdeling, som overgår forventningerne og fortsætter med at drage fordel af at være en dedikeret selvstændig enhed, der har gennemført opgaver fra kunder og samarbejdspartnere i 86 lande.

Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder oprettede Danmarks største mæglervirksomhed, EDC Poul Erik Bech, en selvstændig enhed for knap to år siden, som servicerer internationale investorer og virksomheder og danske virksomheder, der er eller vil til udlandet. Helle Nielsen Ziersen fra EDC International Poul Erik Bech, siger:

”Det første år gik over al forventning og 2020 er gået endnu bedre. Vi havde lagt et ambitiøst budget for året, så vi er tilfredse med et resultat, der trods corona blev endnu bedre end planlagt. Danmark er det eneste nordiske marked, der har registreret en positiv udvikling i investeringerne sammenlignet med året før. Det skyldes i høj grad, at Danmark stadig ses som en sikker havn for mange udenlandske investorer. Vi oplever således stor aktivitet, og vores klienter
har fået øjnene op for, at vi har en dedikeret afdeling, som udelukkende servicerer internationale investorer og virksomheder. Vi kommer også til at udvide medarbejderstaben i den internationale afdeling i 2021.”

Sale & lease back og uopsigelighed

De udenlandske moderselskaber har en anden tilgang og forhåndsviden end deres danske afdelinger. Helle Nielsen Ziersen siger:

”Lovgivningen i Danmark er anderledes end i udlandet, og vi bruger meget tid på at klarlægge forskelle og skabe forventningsafstemning. Vi mærker også fra en række professionelle udlejere, at de er glade for vores assistance på lejers vegne, da processen er tidskrævende. Dansk lovgivning og bygningsreglement, arbejdskultur og traditioner er anderledes. Vi er altså med til at skabe transparens og imødekomme de udenlandske behov. Det kan fx være i forhold til uopsigelighed på et lejemål, hvor der i udlandet typisk er tidsbegrænsede aftaler, hvorefter der skal genforhandles, mens vi herhjemme typisk har uopsigeligheder, hvor lejemålet fortætter indtil opsigelse. Her er vi med til at skabe klarhed. Desuden kommer beslutningsgrundlaget og de finansielle beregninger, der omfatter meget andet end
leje.”

”Vi er i det hele taget involveret i mange sager, om virksomheder skal forlænge sit eksisterende lejemål eller finde nye lokaler. Eller om sale & lease back er en god løsning. Vi har mange søgeopgaver på nye lokaler for virksomheder – både indenfor kontor, detail og logistik. Mange gange ender det med, at virksomhederne bliver i deres lokaler, hvor vi er med til at forhandle nye og bedre vilkår hjem med udlejer. Det er i langt de fleste tilfælde både i udlejer og lejers interesse at blive i ejendommen. Vi ser også, at flere og flere danske virksomheder og investorer ønsker at købe eller leje ejendomme i udlandet, forhandle en ny kontrakt på plads eller komme ud af en eksisterende aftale, hvilket vi også hjælper med. Her hjælper vi de danske virksomheder med at agere i et land, hvor de ikke kender lovgivning, trends og tendenser.”

Pondus på tværs af grænser

En af de ting, den internationale afdeling i EDC International Poul Erik Bech er lykkedes med, er at løse mange opgaver sammen med en af verdens største ejendomsmæglervirksomheder Jones Lang LaSalle (JLL).

”Vi har i snart to år haft et tæt og fint samarbejde med JLL med en række sager på tværs af grænser, hvor vi også sender opgaver og danske kunder videre til JLL. Lokalkendskab er vigtigt, og vi kan på sagerne med JLL se, at vi i høj grad drager nytte af, at vi er Danmarks eneste landsdækkende mæglervirksomhed. Ca. en tredjedel af vores internationale sager er uden for hovedstadsområdet. Vi har i øvrigt også et rigtig godt samarbejde med JLL med research og analyser til fælles publikationer om udviklingen på ejendomsmarkedet, så vi forventer, at vores internationale opgaver vil fortsætte med at stige fremover,” siger Helle Nielsen Ziersen.

Vil du læse mere om udsigterne for erhvervsejendomsmarkedet?

Hent vores magasin Market Insight her

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE
Telefon: 58588717
Mobil: 40999946
E-mail: hni@edc.dk