Som sagskoordinator er du kernen i butikken, og tager dig af alt det juridiske papirarbejde i forbindelse med en ejendomshandel, så salget foregår optimalt – og så nemt som overhovedet muligt for handlens parter og ejendomsmæglerne.

Det er sagskoordinatoren, der sørger for:

 • at indhente relevante dokumenter fra de offentlige myndigheder
 • indhente relevante dokumenter hos sælger herunder oplysninger om ejerforening/grundejerforening m.fl.
 • opsætning og udførelse af korrekt salgsmateriale herunder bl.a. salgsopstilling, boligpræsentation og købsaftale.
 • berigtigelse af handlen herunder udarbejdelse og tinglysning eller godkende skøde, refusionsopgørelse etc.
 • markedsføring af butikkens boliger i aviser, på nettet og i udstillingen

Derudover indgår sagskoordinatoren som en del af butikkens team og er en central person ved butikkens ugemøder.

Du deltager også i betjeningen af kunder såvel ved møder som ekspedition i butikken og via telefon og mail og har kontakt til advokater, banker og realkreditinstitutter.

Du har fast løn og fast arbejdstid i butikken.

Kontoruddannelse et godt sted at starte
For at blive sagskoordinator kan du for eksempel have en uddannelse som kontorassistent med speciale i administration. Du kan også blive sagskoordinator ved at starte som kontorassistentelev i butikken og samtidig blive uddannet på handelsskolen. Uddannelsen som finansøkonom eller selve ejendomsmægleruddannelsen er også en god baggrund for at blive sagskoordinator.

Personlige egenskaber
Vil du gerne være sagskoordinator, er det vigtigt, at du er serviceminded og pligtopfyldende, og at du har et godt overblik med sans for detaljerne. Det er endvidere vigtigt, at du er positiv og omstillingsparat særligt når det gælder anvendelse af IT systemer.

Det får du som sagskoordinator hos os:

 • En attraktiv fast gage med tillæg af pensions- og sundhedsordning
 • Et spændende og udfordrende job i en innovativ virksomhed i vækst
 • Et kæmpe netværk af kolleger på tværs af landet, som blandt andet træder til ved ferier eller spidsbelastningsperioder.
 • Direkte kontakt og sparring med vores ServiceCenter
 • Mulighed for at deltage i en række sociale arrangementerÅrligt træf med virksomhedens øvrige administrative medarbejdere
 • Løbende relevant efteruddannelse
 • Mulighed for stor personlig og faglig udvikling