Fra ansøgning til ansættelse

Rekrutteringsprocessen hos EDC Poul Erik Bech

Det er en stor beslutning at sige ja til et nyt job. Derfor prioriterer vi en grundig ansættelsesprocedure, som sikrer et velovervejet match mellem dig som ansøger og vores virksomhed. Når du søger et job blandt vores ledige stillinger, modtager du en bekræftelsesmail på at vi har modtaget din ansøgning. Vi bestræber os på at give dig svar på din ansøgning inden for 2-4 uger.

Vækker din ansøgning vores interesse, bliver du indkaldt af vores HR-afdeling til den første samtale, der som udgangspunkt afholdes på vores hovedkontor lige ved Kongens Nytorv i København K. Samtalen tager omkring en time og vil i store træk omhandle hvad jobbet går ud på samt hvad du kan tilbyde vores virksomhed, hvis vi vælger at ansætte dig. Går du videre fra første samtale, afholdes der typisk en 2. samtale og i nogle tilfælde også en 3. samtale.

Er vi det rette match for hinanden, tilbyder vi dig en kontrakt, der matcher dine kvalifikationer. Har du været til samtale, og skulle få et afslag, kan du også få uddybet begrundelsen for dette.

Det er vigtigt for os, hos EDC Poul Erik Bech at understrege, at vi lægger vægt på fortrolighed i ansættelsesprocessen, og at du som kandidat oplever, at du bliver behandlet professionelt og med respekt. Ved referencetagning, aftales det med dig, før vi gør noget som helst.

 

Vores behandling af dine oplysninger

Når vi, hos EDC Poul Erik Bech, modtager en ansøgning fra dig, er det HR-afdelingen, som er dataansvarlig i relation til behandlingen af dine indsendte personoplysninger, som du indsender i forbindelse med jobansøgningen.

Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du sender til os. Det kan være, som en del af rekrutteringsprocessen, at vi også indhenter yderligere oplysninger om dig fra for eksempel LinkedIn eller fra sociale medier.

Vi beder vores nye medarbejdere om at indhente en straffeattest og fremsende til os. (Det er lov om forsikringsformidling, som kræver, at ansatte som er ansat efter 1. januar 2005, skal aflevere en straffeattest til arbejdsgiveren).

Vi gemmer dine oplysninger indtil den konkrete stilling er besat. Hvis du får stillingen vil dine oplysninger blive en del af din personalemappe. Hvis du ikke får stillingen, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter vi har modtaget din ansøgning,

I henhold til persondatareglerne har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden dine personoplysninger behandles på. Du kan også læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Opdateret af HR-afdelingen, EDC Poul Erik Bech, august 2020.