I EDC Erhverv har vi en særskilt re­sear­chaf­de­ling, som udarbejder skræddersyede analyser for større, in­sti­tu­tio­nel­le investorer såvel som mindre private investorer. Analyserne tilpasses de konkrete behov, for at maksimere værdien for investor eller øvrige interessenter. En skræddersyet analyse er oftest en essentiel del af be­slut­nings­grund­la­get, hvad end der skal erhverves eksisterende ejendomme eller om der er overvejelser omkring at udvikle ny bygningsmasse. F.eks. anvendes EDCs skræddersyede analyser ofte i forbindelse med lo­kal­plans­ar­bej­de, hvor det kan være et krav fra kommunen, at lokalplanen tager afsæt i en konkret analyse af udbud og efterspørgsel i et givent område.

Vi har adgang til markedets mest omfattende ejen­doms­spe­ci­fik­ke datagrundlag – både offentlig tilgængelige data og internt data, som vi arbejder indgående med at bearbejde. Vi samarbejder med JLL (Jones Lang LaSalle) og sikrer dig dermed et altid opdateret, internationalt indblik i ejen­doms­mar­ke­det.

 

Ønsker du at gennemføre en omfattende kommerciel due diligence i forbindelse med dit kommende ejendomskøb?

Vores specialiserede analyse er skræddersyet til at sikre, at du træffer informerede beslutninger. Ved at kombinere dybdegående mar­ked­skend­skab med avancerede analytiske værktøjer, identificerer vi potentielle risici og muligheder i forbindelse med din investering. Vores erfarne hold af eksperter leverer detaljerede rapporter, der fremhæver væsentlige økonomiske, juridiske og operationelle aspekter, så du kan handle med tillid og klarhed. Lad os være din pålidelige partner i din ejen­dom­stransak­tion. Kontakt os i dag for at starte din due diligence-proces.

Kontakt os

Sådan hjælper vi jer i mål

✔️ Gennemgang af be­folk­nings­ud­vik­lin­gen heriblandt nuværende boligudbud, fremtidigt boligudbud samt den historiske be­folk­nings­til­vækst

✔️ Gennemgang af opnåelige salgs- og lejeniveauer, inkl. referencer

✔️ Efterspørgsels- og ud­bud­s­in­di­ka­to­rer, inklusiv vores kendskab til nuværende og fremtidige ud­vik­lings­pro­jek­ter

✔️ Ab­sor­p­tions­a­na­ly­se, hvori en anbefaling på boligtyper, størrelser og antal, samt et estimat over hvilke be­folk­nings­grup­per ud­vik­lings­om­rå­det vil tiltrække

✔️ Ri­si­ko­vur­de­ring

Vi er med fra start til slut

Hvad end du står over for at erhverve en enkelt ejendom eller en ejen­doms­por­te­føl­je – lokalt eller nationalt, har EDC Poul Erik Bechs re­sear­chaf­de­ling stor erfaring i at udarbejde detaljerede og dybdegående analyser, der kan besvare spørgsmål om forholdet mellem udbud og efterspørgsel, afkastkrav og markedsleje, driftsom­kost­nin­ger m.m., så du er sikret, at du indgår en handel på mar­keds­kon­for­me vilkår. Foruden kvantitative input baseres analyser også på kvalitative input fra EDC Poul Erik Bechs store netværk af både erhvervs- og boligmæglere.

EDC Erhverv Poul Erik Bech kan bistå i alle led af due diligence fasen, fra den indledende dialog til den endelige handel.

Joseph Alberti

Head of Research
Telefon: 58587467
Mobil: 51150140
E-mail: joal@edc.dk