220 ha planteavlsejendom med gode driftsbygninger og mange udviklingsmuligheder

Den samlede ejendomsportefølje på Sjælland består af fire forskellige ejendomme på hhv. Ordrup gade 10+12, Marupvej 14a+b, Vipperødvej 43+49 og Roskildevej 407.

Den største ejendom er planteavlsejendommen på Ordrup gade, som har et samlet jordtilliggende på ca. 109 ha. Til ejendommen er to maskinlader samt en mindre hestestald. Ordrup gade 10 er et ældre bindingsværkshus, som er udlejet m. lejekontrakt.

På Marupvej 14a+b ligger endnu en planteavlsejendom med et samlet jordtilliggende på 61 ha. Til ejendommen hører et stuehus, driftsbygninger og maskinlade. Der forefindes desuden en nedgravet gyllebeholder med en kapacitet på 975 m3. Der er på ejendommen flere aktuelle og igangværende miljøsager, som dels relaterer til jorddeponi og tidligere husdyrhold.

Vipperødvej er en kvæggård uden besætning og består bl.a. af nyere stuehus i ét plan. Huset er udlejet. Der hører desuden driftsbygninger, som består af nyere sengebåse stand på 2.500 m2, kviestald på 910 m2 samt foder-/maskinlade på 600 m2. På ejendommen er tillige en åben gyllebeholder med en kapacitet på 3.000 m2 samt et jordtilliggende på 31 ha, hvoraf de 27 ha er dyrkbare. Vipperød 49 er en selvstændigt beliggende bolig, som pt. er udlejet.

Roskildevej 407 er en bygningsløs ejendom med et samlet jordtilliggende på ca. 19 ha, hvoraf hovedparten er dyrkbart.

5 gode grunde til at købe Sortkilde m.fl.:

  • En ejendom med mange udviklingsmuligheder
  • Ejendommen består af flere forskellige enheder, som kan sælges adskilt
  • Hovedbygning med tilhørende stor gildesal opført i 2003 i gode proportioner og materialer
  • 168 ha i omdrift – gode jagt- og naturværdier
  • Flere store og rummelige driftsbygninger