Ejendomsselskabet Stensdal Group vil købe landbrugsjord til skovdyrkning: Ønsker opkøb af landbrugsejendomme til skovrejsning og klimaindsatser

EDC Landbrug Poul Erik Bech har lavet en samarbejdsaftale med Stensdal Group. Det familieejede ejendomsselskab vil gerne gøre endnu mere på klimafronten og har lagt en strategi for at blive klimaneutrale. Med en stor ejendomsportefølje, hvor de samlet ejer og udlejer mere end 130.000 m² af Storkøbenhavns erhvervslejemål, kræver det nye, gennemgribende tiltag. En vigtig løsning er at opkøbe landbrugsjord til skovrejsning, men det har vist sig sværere end forventet.

Ejendomsselskabet Stensdal Group har i mere end 30 år udviklet og investeret i fast ejendom. De har netop leveret rekordregnskab og har rundet en magisk grænse med en ejendomsportefølje til en værdi af 1 mia. kr. og samlet 130.000 m². Nu vil de gøre deres ejendomsportefølje endnu mere miljø- og klimavenlig. Ejer og adm. direktør Søren Stensdal forklarer:

”Den vigtigste klimaindsats for os er at nedbringe klimaaftrykket i vores ejendomme. Vi køber for at renovere og forvandler triste udviklingsejendomme til funklende stjerner i erhvervsområder, som vi kan leje ud. Her er vi kommet langt og gør allerede meget. Hos os er det et mantra at renovering af eksisterende ejendomme skal gavne klimaet, så vi har stort fokus på at energirenovere. Hver gang vi overtager en ældre ejendom, ser vi på, hvordan vi kan optimere, så vi reducerer energiforbruget og dermed driftsomkostningerne – til gavn for lejerne, for os og vores grønne regnskaber – og ikke mindst for miljøet – og klimaet.”

”Det gør vi, fordi vi mener, at det er det rigtige, og det er en del af vores DNA, som familievirksomhed, at gøre, hvad vi kan for at nedbringe vores klimaaftryk. Vi arbejder desuden med biodiversitet og har dedikeret mere end 25.000 m² af de grønne arealer ved fem af vores ejendomme i Storkøbenhavn og store dele af de grønne arealer i Ammendrup Park i Helsinge til levesteder for sommerfugle i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Men vi vil rigtig gerne noget mere, så vi har udarbejdet en ambitiøs klimastrategi for virksomheden.”

Ved energirenoveringer efterisolerer Stensdal Group så meget de kan, typisk en hel del mere end reglerne foreskriver. De skifter vinduer til energiruder, skifter varmekilde til fjernvarme eller varmepumper, hvor det er relevant og muligt og belysningsarmaturer udskiftes til LED, både i alle nye og i eksisterende lejemål.

Landbrugsjord til skovrejsning
Kaare Stensdal, formand for bestyrelsen i Stensdal Group, siger: ”Vi tænkte, at vi da må kunne gøre noget mere. Ejendomme står for ca. 40% af det samlede CO2-udslip, så hvad kan vi gøre for at fremtidssikre, gøre noget godt og blive CO2-neutrale på sigt. Her har vi så vidt vi ved, som de første i ejendomsbranchen herhjemme, fået den idé, at vi gerne vil opkøbe landbrugsjord med henblik på skovrejsning, som skal bruges til CO2-kreditter, som vi så kan bruge på vores kunder. Vi vil gennemføre skovrejsningsprojekter for at blive mere bæredygtige og sikre miljø og grundvand bedre.”

”Men det har vist sig, at det ikke er så nemt at købe landbrugsjord, som vi kan dyrke skov på. Der er en hel del kriterier, der skal opfyldes, og derfor har det været sværere, end vi umiddelbart regnede med. Derfor har vi indledt et samarbejde med EDC Landbrug Poul Erik Bech, om at hjælpe os med at finde egnet landbrugsjord, så vi kan gennemføre vores skovrejsningsprojekt og ejendomsporteføljen på sigt går i nul på vores klimaaftryk.”

Primært med hjertet
Men er det primært for at styrke forretningen, at de bevæger sig ind på skovrejsning? ”Vi gør det selvfølgelig, fordi det forretningsmæssigt giver mening at være helt fremme i klimabussen og kunne tilbyde vores lejere, at de bygninger, som de bruger vil være CO2-neutrale på sigt. Men det er en dyr omgang. Som familievirksomhed er der ingen tvivl om, at baggrunden først og fremmest er at investere med hjertet og gøre noget godt for vores fremtid. Det kræver nemlig store investeringer i skovområder og plejning, som vi ikke bare kan hente hjem ved at forhøje lejen hos vores kunder. Men vi mener som sagt, at det er det rigtige at gøre, og vi har midlerne til det, så nu fortsætter vi jagten på landbrugsjord.”

Stensdal Group har i deres klimastrategi regnet ud, at de skal bruge landbrugsjord på ca. 200 hektar for at planteskov for at dække deres samlede udledning fra den samlede ejendomsportefølje. Det er ikke sikkert, at det kan findes som ét samlet stykke, men hensigten er at hver enkelt projekt minimum skal være i størrelsesordenen 100 hektar. Og helst på Sjælland, men Lolland-Falster, Fyn eller eksempelvis Langeland, kunne også være en mulighed.

Landbrugsejendomme til skovrejsning
Frank Poll, partner og landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, siger: ”Vi har en klar forventning om, at markedet for at lave klimaprojekter bl.a. via skovrejsning virkelig kommer til at rykke fremover. Vi har igennem det sidste stykke tid fået en række uafhængige henvendelser, hvor virksomheder eller privatpersoner søger landbrugsjord til bl.a. dette formål, så vi er meget interesseret i at få landbrugsejendomme på hylderne, der egner sig til klimaformål.”

”Klima og natur fylder utroligt meget i landbruget og blandt vores kunder. Det kan vi helt klart mærke i dialogen med dem. Vi er samtidigt i dialog med flere kapitalstærke kunder, der søger landbrugsejendomme med henblik på at bidrage på forskellig vis til Danmarks grønne omstilling. For dig som ejer af en landbrugsejendom kan det medføre, at ejendommen kan opnå en potentiel højere salgspris. Vi kan rådgive dig, om din ejendom henvender sig til det, som vores kunder efterspørger. Vi søger bl.a. ejendomme til skovrejsning, udtagning til lavbundsområder, udvikling af natur og CO2-områder, og vi oplever som sagt en stor efterspørgsel.”

Om Stensdal Group
Stensdal Group er mest kendt for ejendomsdelen, hvor de i mere end 30 år har udviklet og investeret i fast ejendom. I dag ejer og udlejer de mere end 130.000 m² kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn og projektudvikler inden for både bolig og erhverv. Lige nu er deres største projekter udviklingen af Favrhøj, en helt ny bydel syd for Hillerød og Ammendrup Park, et nyt boligkvarter på 200.000 m² naturskøn grund i den sydlige del af Helsinge. Endelig investerer de i en række andre virksomheder uden for ejendomsbranchen. Læs mere på www.stensdal.dk

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE
Telefon: 58587709
Mobil: 22146528
E-mail: fpo@edc.dk