Få tilskud og gratis rådgivning: Etablering af minivådområder på din landbrugsejendom giver højere natur- og ejendomsværdi

At etablere klima- og miljøprojekter, fx minivådområder, vådområder eller skovrejsning kan være med til at give din landbrugsejendom en højere natur- og ejendomsværdi. Det giver god mening, da det ofte er mindre produktive arealer, der tages ud af drift, og samtidigt hjælper det klimaet, og er et synligt bevis på omtanke for miljøet – og så kan du både få tilskud, gratis hjælp og rådgivning undervejs. Læs om en landmand, der netop har etableret minivådområde og har endnu et på vej.

De danske landmænd skal lave kollektive miljø og klimavirkemidler ved at etablere minivådområder, indgå i vådområdeprojekter og skovrejsning. Det er målet, at virkemidlerne samlet set skal reducere udledning af kvælstof med ca. 2.400 tons. Omregnet til enheder, svarer det til ca. 1.500 stk. minivådområder (med hver 75 ha opland), ca. 5.000 ha ny skov og 13.000 ha vådområder. Tiltagene betales af staten og EU.

Mikael Kirkhoff Samsøe, oplandskonsulent i Oplandskonsulenterne, siger: ”Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning af os til at lave et minivådområde på din bedrift, indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning. Vi blev etableret i 2018 og har siden hjulpet med at gennemføre 30 projekter om året de sidste tre år alene på Sjælland og øerne.”

”Så overvejer du at etablere et minivådområde hjælper vi med at gennemgå dine muligheder for at lave et projekt, udarbejde tilbudsmateriale, indhente tilbud fra entreprenører, hjælpe med at skaffe de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne, udarbejde ansøgning, koordinere projektgennemførelse samt afrapportering og udbetalingsanmodning. Vi prøver virkelig at gøre det så nemt som overhovedet muligt, så der er altså rigtig god hjælp at hente for at gennemføre projekter.”

Landmand opretter minivådområde
Mikael Kirkhoff Samsøe fra Oplandskonsulenter har i samarbejde med en landmand fra Dianalund gennemført et minivådområdeprojekt. Ove Andersen er uddannet landmand og købte sin egen gård i 1989 med 32 hektar og har for nylig opkøbt naboejendommen, så han nu er oppe på 210 hektar. Han siger:

Fra venstre: Mogens Worre-Jensen, Ove Andersen, Mikael Kirkhoff Samsøe

”Jeg arbejder ikke som landmand mere, men lejer jorden ud og arbejder i min virksomhed Dianalund Entreprise ApS, som entreprenør med 20 medarbejdere ansat. Jeg fik ideen til minivådområdet for lidt over et års tid siden, da jeg læste om Oplandskonsulenterne i medierne. Vi undersøgte muligheden, fik hjælp til alt det praktiske og begyndte at grave for et år siden. Det skønne naturområde på samlet 1-1½ hektar og søen på 2.700 m² har stået færdig i et halvt år. Det er allerede vokset godt til og har forskønnet området, men det skal lige bruge en sæson mere på at vokse helt til.”

”Men det er allerede flot og giver helt klart min grund en øget naturoplevelse og forskønner området, og der er meget mere dyreliv med gæs, ænder m.m. Det sætter jeg pris på, da jeg går på jagt. Da jeg så man kunne få tilskud og gratis rådgivning undervejs, var jeg ikke i tvivl. Processen har været dejlig nem – og i og med, at jeg for nyligt opkøbte naboejendommen, så er vi ved at lave de indledende øvelser i forhold til at få etableret endnu et minivådområde.”

Natur, klima og vandmiljø
Om baggrunden for at etablere minivådområde siger Ove Andersen: ”Det er en kombination af flere ting. Det er selvfølgelig fint, at jeg både kan få tilskud og rådgivning og kan hente nogle omkostninger hjem. Samtidigt er det et mindre produktivt område fra landbrugsproduktionen, som er valgt ud. Desuden elsker jeg naturen, og være ude og nyde naturen og se ting gro. Så det er naturligvis også for at gøre noget for naturen og forbedre klima, miljø og vandmiljøet, så det er ikke kun økonomi.”

”Jeg kunne godt finde på at gøre det uden at få tilskud, da jeg helt klart har fået pænere og mere flot natur. Jeg er meget tilfreds med etableringen og processen omkring mit første minivådområde. Det er selvfølgelig også grunden til, at jeg nu er i gang med at etablere endnu et minivådområde. Det giver som sagt rigtig god mening på mange måder, så det vil jeg da helt klart opfordre mine kollegaer i branchen til at gennemføre også.”

Giver højere ejendomsværdi
Frank Poll, partner og landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, siger:

”Vi ser flere og flere landmænd som følger Ove Andersens gode eksempel, det giver god mening at skabe mere natur på sin ejendom. Det kan fremme et salg, hvis dårlig landbrugsjord konverteres til natur, og kan det samtidig gavne både miljø og klimaet, er det jo et ekstra plus. Det er jo en win-win situation, når du både kan få tilskud og rådgivning, så det bliver så nemt som muligt at gennemføre minivådområder, vådområder eller skovrejsning. Der er ingen tvivl om, at sådanne projekter giver landbrugsejendomme en højere naturoplevelse og dermed i sidste ende også en højere ejendomsværdi.”

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE
Telefon: 58587709
Mobil: 22146528
E-mail: fpo@edc.dk