Klima-lavbundsordning: Udtagning af kulstofrige lavbundsjorder

32% af Danmarks udledning af CO2 kommer fra landbruget. Derfor er der over de kommende år afsat knap 2,5 mia. kr. til Naturstyrelsen, der på landsplan skal udtage 18.500 hektar lavbundsjord for at nedbringe klimaaftrykket og leve op til de politiske reduktionsmål. EDC Landbrug Poul Erik Bech har talt med Jan Søndergaard, som i starten af året startede i Naturstyrelsen for at gennemføre klimaprojekter. Han og Naturstyrelsen har travlt for opgaven er stor. Derfor er der også masser at hjælp at hente for de landmænd, der ønsker at være med i den frivillige klima-lavbundsordning.

Formålet med klima-lavbundsordningen er at opnå en reduktion af CO2-udledningen fra kulstofrige lavbundsjorder. Ordningen fokuserer først og fremmest på at bidrage til at forbedre klimaet, men sekundært også til at understøtte natur, miljø, friluftsliv, klimatilpasning mm. Jan Søndergaard startede 1. februar 2022 som projektleder i Naturstyrelsen Midtsjælland. Han siger:

”Klima-lavbundsordningen skal hjælpe landbruget til at nå målet om en 70% reduktion frem mod 2030. Der er virkelig sat mange penge af både på Finansloven for 2020 og 2021 og også med Aftalen om landbrugets grønne omstilling. Der er flere mulige ordninger for udtagning af lavbundsjord: En tilskudsordning, som skal søges i Landbrugsstyrelsen, en tilskudsordning der skal søges i Miljøstyrelsen, og derudover har Naturstyrelsen fået mange penge til at gennemføre udtagningsprojekter på lavbundsjord.”

”Det er også grunden til, at jeg har sagt ja til stillingen om at gennemføre naturprojekter for klima, vandmiljø og natur på en af Danmarks smukkeste arbejdspladser. Det er helt vildt at få lov til at bringe mine 25-års erfaringer som direktør i Dansk Skovforening i spil for helt konkret at værne om den danske natur sammen med netværket af dygtige projektledere og medarbejdere i hele Naturstyrelsen.”

Aftalen om grøn omstilling i landbruget skal ifølge aftalegrundlaget sikre en drivhusgasreduktion på 1,9 mio. tons CO2e i 2030 og en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet på 10.800 tons i 2027.

Frivillig ordning med penge bag

Naturstyrelsen samarbejder med kommunerne og landbruget om at løfte klimadagsordenen ved at genskabe store sammenhængende naturområder i hele landet. Arbejdet med klima-lavbundsprojekterne vil styrke og bygge videre på de meget værdifulde, lokale samarbejdsrelationer, som Naturstyrelsens 16 lokale enheder allerede har opbygget. Men hvad betyder ordningen det for den enkelte landmand?

Jan Søndergaard forklarer: ”Det er vigtigt at slå fast at det er en frivillig ordning, og dialog er vejen frem for ellers kommer vi ingen veje. Men nu er der afsat en stor pose penge, så landmanden kan sælge sin lavbundsjord til et projekt eller få en engangskompensation for at tage sin landbrugsjord ud af omdrift og få tinglyst en vådområdedeklaration. Vi er naturligvis meget interesserede i at starte dialog op med interesserede landmænd og kommuner ved, at de selv henvender sig til os, så vi har langt nemmere ved hurtigt at komme i gang med klimaprojekterne.”

”Vi er i Naturstyrelsen valgt til at gennemføre og godkende projekterne, da vi har stor erfaring med at gennemføre store naturgenopretningsprojekter, og sikre en nem og hurtig proces for alle parter. Vi skal simpelthen have det her til at fungere i samarbejde og tæt dialog med kommunerne og landmændene. Hele Danmark er tegnet op i forhold til tørvejord, så vi helt præcist ved, hvilken landbrugsjord, det drejer sig om, og vi starter selvfølgelig der, hvor klimapotentialet er størst – og dernæst skal området være på minimum 10 hektar. På lavbundsjordene kan der typisk spares mellem 10-40 tons CO2-udledning pr hektar, så det er virkelig med til at nedbringe CO2-udslippet.”

Naturstyrelsen står for alt det praktiske med ideoplæg, forundersøgelser, ansøgninger, køb af projektjord, gennemførelse, godkendelse og engangskompensation for landbrugsjorden, der tages ud af produktion. Læs mere på www.naturstyrelsen.dk

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE
Telefon: 58587709
Mobil: 22146528
E-mail: fpo@edc.dk