Landbrugschef: ”Det handler om udvikling, ikke afvikling”

For landbrugschef Frank Poll fra EDC Landbrug Poul Erik Bech, handler landbruget om udvikling, ikke afvikling. Han er løsningsorienteret og fokuserer på at få enderne til at mødes for kunderne. Han fortæller nærmere om sin egen baggrund, hvilke typer opgaver han er med til at løse for kunderne, og hvorfor han finder landbrugsejendomme og dialogen med kunderne så spændende.

Hvad er din baggrund?

”Jeg har altid været optaget af landbrug – det er ligesom kommet ind med modermælken – jeg driver også selv et fritidslandbrug og sidder i tre gårdbestyrelser. Gennem 15 år i Nykredit har jeg opbygget et bredt netværk og en specialiseret landbrugsviden og indsigt i den finansielle sektor og har gode relationer og kontakter i bankernes landbrugsafdelinger. Det hjælper mig i høj grad, at jeg kender branchen indgående og har en forståelse for de udfordringer og muligheder, som landmændene har. For mig handler det om udvikling, ikke afvikling.”

Hvad brænder du særligt for ved landbrugsmarkedet?

”Jeg har stor respekt for folk i landbruget, som er hårdtarbejdende og hele tiden vil gøre det bedre og optimere tingene. Derfor holder jeg enormt meget af at komme ud at tale med folk i landbruget, og det er naturligvis en stor beslutning, hvis man efter en menneskealder skal sælge sin gård eller have vurderet sin ejendom ved et generationsskifte eller lignende. Jeg brænder for den strategiske tilgang til landbrugsejendomme. Jeg ser ikke en landbrugsejendom gennem romantiske Morten Korch-briller, men som en moderne produktions- og erhvervsvirksomhed. Derfor vægter jeg finansiering, rådgivning, driftsoptimering og strategiske overvejelser om, hvordan man udvikler en landbrugsvirksomhed.”

Hvilke typer opgaver hjælper du typisk kunderne med?

”Det er meget forskelligartede opgaver, og der er ikke to sager, der er ens. Det er også noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved mit arbejde. Det er alt fra opkøb af naboejendomme og produktionslandbrug, fritidslandbrug, unge landmænd, der ønsker at etablere sig i branchen, vurderingssager fra bankerne, rådgive og gennemføre generationsskifter og selskabsformer, give en second opinion på sager etc. Vi hjælper også med utraditionelle løsninger, hvor vi fx solgte en 280 ha planteavlsejendom på Møn i efteråret 2020. Her endte det med, at en udenlandsk kapitalforvalter købte selve jorden og en ung landmand og planteavler købte bygningerne og lavede en langvarig forpagtning. Så der er rigtig mange spændende og udfordrende sager, vi hjælper vores kunder med, hvor det ikke ’bare’ er et almindeligt salg af en ejendom.”

Hvorfor skal man investere i en landbrugsejendom?

”Det er der flere grunde til. For det første er landbrugsejendomme et værdistabilt aktiv. Både prisudviklingen og cash-flow er stabilt ved landbrugsejendomme, og de er ikke så konjunkturfølsomme som mange andre investeringer. For en investor i jord kan det faktisk sammenlignes lidt med at købe en obligation, da man hvert år kan forvente et afkast på 2-4%. Vi ser også en tendens, hvor landbrugsejendomme med den rigtige beliggenhed anvendes til vind- og solenergi. Der er flere professionelle aktører på markedet, som har særligt fokus på udvikling af energiproduktion i det åbne land. Derudover er der mange investorer, som kan lide liebhaverelementet ved landbrugsejendomme. Man kan kombinere business og pleasure ved at drive jagt, have skovbrug, bortforpagte markerne eller have en naturskøn bolig på den landbrugsejendom, man har investeret i.”

Hvordan spår du fremtiden for landbrugsmarkedet?

”Landbrugsmarkedet vil blive ved med at være afbalanceret. I Danmark har vi en stor konkurrencefordel ved, at vi producerer god mad og gode råvarer, der både er sundhedssikret og bæredygtigt. Så jeg ser en god fremtid for landbrugsmarkedet herhjemme, så længe folk skal have mad på bordet hver dag.”

Vil du vide mere om ejendomsmarkedet indenfor landbrug?

Hent vores nye magasin med fokus på landbrugsejendomme her.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE
Telefon: 58587709
Mobil: 22146528
E-mail: fpo@edc.dk