RICS-certificeret mæglervirksomhed til din fordel

EDC Erhverv Poul Erik Bech blev i 2011 optaget som firmamedlem af organisationen RICS (the Royal Institute of Chartered Surveyors).

RICS er en international organisation der blev stiftet i England i 1868, mens RICS Danmark blev oprettet i 1995, Organisationen har omtrent 125.000 individuelle medlemmer i 146 lande. RICS har til formål at sikre det højest tænkelige faglige niveau, tilknyttet meget stærke krav om etik og moral i udøvelsen af medlemmernes virke. Dertil er foreningen også særlig set i lyset af den tværfaglighed, som medlemmerne bidrager med, hvilket giver vores kunder sikkerhed for faglig udveksling – også over landegrænserne. RICS er ligeledes et internationalt netværk, der giver såvel udenlandske som danske virksomheder et arbejdsforum, hvor fælles normer og standarder sikres.

Vores RICS-certificering er en bekræftelse af, at vi lever op til de skarpeste internationale krav til ”excellence and integrity” i rådgivningen. Det betyder, at danske såvel som internationale kunder trygt kan komme til os, fordi de ved, at vi lever op til de højeste etiske og faglige krav, der stilles til en moderne, internationalt orienteret mæglervirksomhed.