Vi hjælper dig i mål – fra A-Z

Er I vokset ud af jeres lokaler? Har I behov for nærhed til kunder og leverandører? Eller er det tid til at udvide med en ny afdeling/butik? De mulige scenarier kan være mange, men i en travl hverdag kan det være svært at finde tiden til aktivt at afsøge markedet.

Med en søgeaftale tager vi jer i hånden igennem hele processen. Fra behovet melder sig, til indflytningen er en realitet.

Sådan gør vi:

  • Vi afdækker jeres behov: For os starter en succesfuld søgeaftale med, at vi får indsigt i netop jeres behov. Med udgangspunkt i krav og ønsker udarbejder vi en rapport, hvor vi fastslår hvilken ejendomstype, størrelse, indretningsmuligheder, beliggenhed og logistik, der skal tages hensyn til, når I skal i gang med at finde et nyt sted. Vi rådgiver jer i beslutningen om at købe eller leje og udfordrer jer på behov, der evt. kan være sværere at indfri indenfor budgetrammen.
  • Vi screener markedet: Vi screener dagligt markedet for at skaffe den helt rigtige ejendom eller de rette lokaler. Er den rette ejendom ikke udbudt på markedet, tager vi også kontakt til ejerne af de potentielle og egnede ejendomme/lokaler.
  • Vi præsenterer egnede placeringer og ejendomme: Vi præsenterer jer løbende for de aktuelle ejendomme/lokaler, der imødekommer dine/jeres ønsker og behov, vi hjælper med besigtigelser og udformer en vurderingsrapport med oplysninger om markedet samt de byggetekniske og juridiske forhold.
  • Vi forhandler en god aftale: Når det er tid til at forhandle en god pris på plads, tilbyder vi at assistere ved forhandlingerne og deltage i overdragelsesforretningen. Vi kan også rådgive om fx lejeniveau og driftsomkostninger, når kontrakten senere skal genforhandles.