2019 – Fokus på ekspansion og specialisering

Over hele landet oplevede vi i 2019 et stigende styksalg på privatboligmarkedet, og året tegner sig til at blive det bedste år siden 2005. Vi har arbejdet målrettet med udvikling og optimering af vores eksisterende boligbutikker og ekspanderet med 6 nye boligbutikker i henholdsvis Hedehusene, Vallensbæk, Hvidovre, Brønshøj, Ballerup og Smørum. Selv om nye boligbutikker betyder øgede udgifter til moderniseringer, markedsføring og opgradering med medarbejdere, bliver det samlede resultat for boligområdet stærkt forbedret.

På erhvervsmarkedet har hele branchen oplevet et reduceret transaktionsniveau sammenlignet med 2018 – særligt i hovedstadsområdet, hvorfor resultatet ikke bliver på niveau med 2018.

I erhverv har vi imødekommet den stigende efterspørgsel fra udenlandske investorer og i 2019 oprettet en international afdeling samt styrket vores research-afdeling. Hermed sikrer vi en øget professionel rådgivning til disse kunder i samspil med vores udenlandske samarbejdspartnere.

2019 blev også året, hvor vi etablerede en landbrugsafdeling, som håndterer alle former for landbrugsejendomme. Afdelingen er kommet godt fra start, og målet er på sigt at blive førende på området.

På de indre linjer er den store medarbejderstabilitet fortsat med fejring af mange jubilarer, og vi har gennem året op-taget mange nye partnere og rundet 100 lokale partnere i vores virksomhed, der nu består af godt 600 medarbejdere.

Poul Erik Bech Fonden ejer størstedelen af firmaet og modtager hvert år en del af firmaets overskud. Midlerne uddeles især til foreninger, som gør en forskel for børn, der har brug for en bedre hverdag. I 2019 modtog fonden 10 mio. kr. til uddeling. For mere information se poulerikbechfonden.dk.

 

Glædelig jul og godt nytår.

Poul Erik & Jane Bech