2020 – Samlet fremgang trods Corona

Aktiviteten på privatboligmarkedet har i 2020 været meget høj i hele branchen. Vi forventer, at det samlede styksalg ender ca. 15% højere end i 2019, som var et rekordår. Vores ekspansionsstrategi har i 2020 ført til køb af tre nye boligbutikker i henholdsvis Søborg, Holbæk og Herning, som vi ser frem til at udvikle sammen med dygtige lokale partnere.

På erhvervsmarkedet påvirkede Coronaen især detailsegmentet, lige som flere aktører blev mere afventende. Det løsnede sig mere op i løbet af året, og vi kommer på Erhverv ud med et solidt resultat på niveau med 2019. På Erhverv ekspanderede vi i 2020 med købet af IBO Erhverv i Herlev og EDC Erhverv i Herning.

I 2019 valgte vi at oprette en international afdeling samt styrke vores research-afdeling. Denne investering resulterede i 2020 i flere større transaktioner, der primært er blevet løst i samarbejde med den udenlandske erhvervsmæglervirksomhed JLL.

I november 2020 valgte vi også at oprette en særskilt afdeling for Capital Markets med en markant partnerprofil i spidsen.

Poul Erik Bech Fonden er den primære ejer af firmaet og modtager hvert år en del af firmaets overskud. Midlerne uddeles især til foreninger, som gør en forskel for udsatte børn. Siden fonden blev oprettet i 2015, har den modtaget i alt 43 mio. kr. til uddeling. Læs mere på: poulerikbechfonden.dk

Vi ønsker dig og dine nærmeste en glædelig jul og godt nytår.

Glædelig jul og godt nytår.

Jane Bech & Poul Erik Bech