Tomme butikker kræver fleksible kommuner

Trods flere års opsving kæmper mange byer med ledige butikslokaler. Detailhandlen har ændret sig, og kommunerne skal spille en mere aktiv rolle med at skabe levende bymidter, mener EDC Erhverv, som har hjulpet en landsdækkende fitness-kæde med nye placeringer, på trods af strikse lokalplaner.

”Nethandlen er selvfølgelig årsag til en stor del af de tomme butikker, men det er forsimplet kun at give nethandel skylden. Flere steder har kommuner bidraget til at dræne bymidten og handelsgaderne for liv: De har godkendt indkøbscentre og boksbutikker uden for centrum og dermed reduceret grundlaget for at handle i bymidten. I flere kommuner er uddannelsessteder desuden flyttet ud til periferien af byen, men de unge er i høj grad med til at skabe liv i en by,” siger Poul Erik Bech, grundlægger af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Luk liberale erhverv ind

Poul Erik Bech mener, at lokalpolitikerne bliver nødt til at forholde sig til udviklingen: Den traditionelle detailhandel får brug for mindre plads, og bymidten har brug for folk, der bor, arbejder eller uddanner sig i området og derfor færdes der i dagligdagen.  Samtidigt argumenterer han for, at kommunerne i højere grad bør tænke på at få lejere ind, der skaber liv i bymidten.  Liberale erhverv, som fx tandlæger, har mange besøgende hver dag, men nogle lokalpolitikere er betænkelige ved at dispensere fra lokalplaner og derved give dem adgang til lokaler i bymidten.  En anden type erhverv, der kan skabe liv i ledige lokaler, er fitnesscentre, men også her spænder lokalplanerne, ifølge Poul Erik Bech, ofte ben.

Institut for Center-Planlægning, som rådgiver kommuner om detailhandel og byudvikling, mener også, at rådhusene bør gentænke, hvilke erhverv der får adgang til stueplan i bymidten.

”Generelt bør kommuner følge samfundsudviklingen og udvise en vis grad af fleksibilitet, fx når e-handel tynder ud i butikkerne. Når først en butik står tom, rykker der sjældent en isenkræmmer eller tøjbutik ind. Fitness er en del af det moderne bybillede og giver liv i et stort tidsrum, ofte fra syv morgen til klokken ti om aftenen. Derfor kan det være positivt med fitnesscentre, som har mange besøgende, ofte flere end butikker med udvalgsvarer,” siger partner Jens Chr. Petersen.

EDC tog dialog med rådhuse

Et af de fitnesscentre, der har lagt arm med kommuner over hele landet er Loop Fitness.

”Vi kigger på mange lokaler, men får mange afslag, selv om enkelte kommuner ser positivt på sagerne. Vi kunne godt tænke os, at der var flere velvillige kommuner, for de handlende vil gerne have os ind i de ellers tomme lokaler.” Sådan fortæller kædechef Claus Nielsen fra Loop Fitness.

I flere tilfælde har EDC Erhverv Poul Erik Bech været Loop Fitness behjælpelig, når der opstod kommunale hårdknuder. Det gjaldt fx i Hammel i Østjylland.

”Her havde et lille bycenter længe døjet med en del tomme butikker. Loop ville overtage et ledigt lejemål på cirka 300 kvadratmeter, men det ville kommunen ikke umiddelbart godkende, fordi lokalplanen kun tillod detailhandel og hotel. Vi argumenterede, at når der kunne ligge hotel, kunne der vel også være fitness – mange hoteller har jo et fitnesscenter, som både er åbent for hotelgæster og for kunder udefra,” fortæller detailhandelschef Frank Heskjær, der har kontor i Aarhus ret tæt på Hammel.

Kommunen ombestemte sig, og dermed undgik Loop processen med en ny lokalplan, hvilket let kan tage et helt år. I stedet gennemførte kommunen en nabohøring over otte uger, og Loop fik lov til at åbne fitnesscenter.

”Men så kom der krav om handicaptoilet. Her påpegede vi så, at Loops træningsmaskiner ikke kan benyttes af kørestolsbrugere, og så gav kommunen sig på dét punkt,” beretter Frank Heskjær.

Også i Fredensborg stødte Loop på modstand. En del af lejemålets facade lå ud mod hovedgaden, og det gav den udfordring, at kommunen tidligere havde sagt nej til fitness og kun ville have butikker ind, fortæller Jacob Lunding, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland i Hillerød.

”Men vi tog fat i kommunen og påpegede, at butikslivet generelt har det svært i Fredensborg, fordi mange kæder søger mod områdets større byer som Hillerød, Helsingør og Hørsholm. Det var kommunen lydhør over for, og så fik Loop alligevel tilladelse til at flytte ind – et eksempel på, at vi som mægler med indsigt i de lokale forhold og løbende kontakt med rådhuset kan hjælpe med at finde løsninger.”

Står du med tomme butikslokaler – og har behov for sparring om konvertering og dialog med kommunen? Bestil en vurdering af dine muligheder nedenfor:

  • Jeg ønsker

  • Ejendommens beliggenhed

  • Vælg erhvervscenter