Rift om lager- og logistiklokaler i Region Sjælland

Tomgangen er rekordlav, og udbudte lager-, industri og logistiklokaler bliver lynhurtigt lejet ud eller solgt, lyder det enstemmigt fra tre sjællandske EDC Erhverv-mæglere. Løsningen for mange er at bygge nyt, og flere kommuner udlægger jord til erhverv. Den kommende, nye Storstrømsbro og Femern Bælt-forbindelsen er med til at sætte fart på udviklingen og efterspørgslen.

Stort set alt, hvad EDC Erhverv Poul Erik Bechs sjællandske afdelinger har af lokaler til lager, logistik og produktion, bliver lynhurtigt revet ned fra hylderne af virksomheder inden for handel, industri og transport.

Tomgangen i Region Sjælland var, ifølge Ejendomstorvet.dk, ved indgangen til 2022 den laveste siden 2007, altså under det buldrende opsving lige før finanskrisen. Særligt i Vest- og Sydsjælland er der langt mellem ledige bygninger, men over hele regionen er der rift om lokaler, så virksomheder med overskud af plads og investorer med ledige kvadratmeter kan i øjeblikket få udlejet eller solgt nærmest alt.

”Vi oplever meget stor efterspørgsel bredt over hele Sjælland og både fra virksomheder og investorer. Virksomhederne nyder godt af et solidt opsving med rekordhøj beskæftigelse. Desuden vil mange sikre sig ekstra kvadratmeter på grund af problemer med de internationale forsyningskæder. En del virksomheder tør ikke længere stole på stabile leverancer fra Kina,” siger Sven Lyse, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Vest- og Midtsjælland med hovedafdeling i Slagelse.

God plads på Sjælland
Blandt investorerne hænger den øgede interesse sammen med, at kampen om især logistikbygninger er benhård i hovedstaden. Samtidig bliver det sværere at udvide og bygge nyt i Storkøbenhavn, fordi adskillige erhvervskvarterer gradvis bliver omlagt til boligområder. Fx i forstæderne langs den kommende letbane, og samlet får det ifølge Sven Lyse investorerne til at kigge længere væk fra Rådhuspladsen, end de gjorde for blot to-tre år siden.

”Med meget få ledige lokaler i store dele af Region Sjælland er løsningen ofte, at virksomhederne bliver nødt til selv at bygge, eller at investorer bygger spekulativt med forventning om, at der flytter lejere ind. Det positive er, at flere kommuner i vores område udlægger jord til erhverv, ofte tæt på motorvejene. Det ser vi i fx Ringsted og Holbæk. I Slagelse, der historisk er en stor industriby og har adskillige motorvejsafkørsler, har vi netop fået en superspændende og kæmpe grund på 9,5 hektar ved Stop 39-erhvervsområdet. Ejerne vil enten sælge jorden eller bygge til udlejning, og jeg forventer, at der ret hurtigt kommer til at ske noget også på grunden (læs mere side 32-33 red.),” siger Sven Lyse.

Han fremhæver også en anden klassisk industriby, Kalundborg, hvor sidste etape af motorvejen fra Holbæk og København nu er på vej.

”Der bliver investeret omkring 20 mia. kr. i Kalundborg i disse år, og mange vælger at bosætte sig, fordi virksomheder som Novo Nordisk og Chr. Hansen kan tilbyde gode, vellønnede job. Kommunen har udbygget havnen og trukket Mærsks containeraktiviteter til, den udlægger jord til mere erhverv, og på lidt længere sigt får byen gavn af Femern Bælt-forbindelsen, ikke mindst hvis politikerne vedtager at anlægge en motorvej sydover til Slagelse og videre til Næstved. Det vil give erhvervslivet en stor gevinst i tid og kilometer,” siger Sven Lyse fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Vest- og Midtsjælland.

Investorer på jagt
I den østlige del af regionen er efterspørgslen på især lager- og logistiklokaler og byggejord ligeledes stor, beretter Brian Skov Andersen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Køge.

”Det, vi har, får vi også solgt og udlejet. Der er stor interesse for Køge og for Greve, hvor udbuddet dog er ret begrænset. Efterspørgslen kommer både fra virksomheder og fra investorer, herunder store spillere som internationale kapitalfonde, der helst vil have ejendomme på mindst 10.000 m2.”

Den store interesse – og dermed hårde kamp om ejendomme – får investorer til at rette blikket mod steder, der ikke tidligere havde deres bevågenhed. Fx Gadstrup mellem Køge og Roskilde, en stationsby med beskedne 2.000 indbyggere.

”Her fik vi tidligere i år solgt en ejendom på knap 4.000 m2 og med byggeret til yderligere 4.000 m2. Den hidtidige ejer var flyttet ud af ejendommen, som blev overtaget af en international kapitalfond, der vil udnytte byggeretten,” fortæller Brian Skov Andersen.

IT-giganten Microsoft etablerer sig også i Roskilde Kommune. Byggetilladelsen er nu på plads, så Microsoft i maj 2022 har første spadestik til at etablere et nyt datacenter på et 80.000 m2 stort areal i Gadstrup.

I Køge, der historisk er en vigtig industri- og havneby, har Brian Skov Andersen og hans kolleger for nylig formidlet salget af en industriejendom på lidt over 3.000 m2. Her var køberen – via en dansk repræsentant – en stor udenlandsk investor.

Den ældgamle købstad oplever i disse år betydelig fremgang i job og indbyggertal i kraft af bl.a. højhastighedstog, supersygehus og omfattende boligbyggeri. Andre årsager er store udvidelser af Skandinaviske Transport Center og Køge Havn.

Storstrømsbro: Brobyggeri i syd
Også på den sydlige del af Sjælland er efterspørgslen på lokaler og grunde stor, oplyser Michael Kristiansen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Sydsjælland med kontor i Næstved.

”Vi kan registrere stor interesse for industriejendomme og grunde over det meste af Sydsjælland – især tæt ved motorvej. Interessen kommer ikke mindst fra brugere i det mindre segment. Flere kommuner udlægger erhvervsjord tæt ved motorvejene for at udnytte mulighederne ved den kommende Femernforbindelse,” siger Michael Kristiansen.

Det gælder fx ved Rønnede, og længere mod vest får den sydsjællandske hovedby, Næstved, gavn af at blive koblet på motorvejsnettet om få år.

I Faxe Kommune er EDC Erhverv Poul Erik Bech ved at formidle en større produktionsejendom.

”Ejendommen skal sælges, fordi den hidtidige bruger flyttede, og det er lykkedes at gennemføre en handel på ret kort tid. Det skete off-market via vores kontaktnet,” fortæller Michael Kristiansen.

Det kæmpestore anlægsarbejde med tunnelen til Femern har udløst massiv efterspørgsel af lokaler på især Lolland, men foreløbig har det ikke forplantet sig så meget til Sjælland endnu, men det forventes at komme (læs mere på side 7 i artikel: Fuld fart på Femern red). Til gengæld nyder den sydligste købstad på Sjælland, Vordingborg, godt af et andet stort bro- og havneprojekt med en prislap på 4,5 mia. kr. påpeger Michael Kristiansen:

”Den kommende, nye Storstrømsbro og en stor havneudvidelse har givet masser af aktivitet i byen og på det lokale ejendomsmarked. Det har handlet om at skaffe såvel boliger til de mange byggefolk som lokaler til entreprenører og striben af underleverandører.”

Sven Lyse

Partner, direktør, MDE
Telefon: 58587698
Mobil: 53605181
E-mail: sly@edc.dk

Brian Skov Andersen

Partner, Erhverv, HD
Telefon: 58587437
Mobil: 28962051
E-mail: bsa@edc.dk