Bliv partner i Danmarks største ejendoms­mægler­virksomhed

En hjørnesten i vores virksomhed er vores stærke partnerstruktur, hvor den ideelle model er to partere i hvert erhvervscenter med hver 25 % ejerskab. Fordelen for dig ved at blive partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech, er at du får glæde af at kunne trække på en stor organisation med back-office, HR, et moderne marketing set-up, god sparring på tværs, osv. Det gør det din hverdag nemmere og sikrer cost-effektive og professionelle løsninger.

Fonden udgør udødelig medspiller

I 2015 oprettede Poul Erik Bech en almennyttig fond, der ejer 60 % af virksomhedens aktier. Oprettelsen af fonden sikrer, som det er kendetegnet for langt større danske fondsejede virksomheder, et godt grundlag for at tænke langsigtet og dermed også medvirke til at sikre virksomhedens beståen og fortsatte virke. I fonden får EDC Poul Erik Bechs partnere endvidere en udødelig medspiller og et stærkt kapitalgrundlag til fortsat at udvikle den enkelte medarbejder og virksomheden.

Du er meget velkommen til at tage fat i vores HR-afdeling, hvis du vil høre mere om fordelene ved at blive partner.

Partnertitel giver adgang til medbestemmelse

Jacob Lunding er partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Hillerød, og han nyder det større ansvar, som partnertitlen medfører.

Fra bank til erhvervsmægler - og nu også partner

Brian har fået en god start på mæglertilværelsen. Efter et års arbejde som erhvervsmægler i Køge-afdelingen er Brian i dag indtrådt som partner i virksomheden

Sådan optager vi partnere

Det er en del af vores virksomhedsfilosofi at optage partnere lokalt, og vi har i dag over 80 partnere i virksomheden. Den ideelle model er, at der i hver butik er to partnere med 25% ejerskab hver, og 50% ejerskab til moderselskabet EDC Poul Erik Bech, så der er et ligevægtigt ejerskab.