Bliv partner i Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed

En hjørnesten i vores virksomhed er vores stærke partnerstruktur, hvor den ideelle model er to partere i hver butik med hver 25 % ejerskab. Fordelen for dig, ved at blive partner i EDC Poul Erik Bech, er, at du får glæde af at kunne trække på en stor organisation med  sparring på tværs, et moderne back-office, HR, et moderne marketing set-up, osv.  Det gør din hverdag nemmere og sikrer cost-effektive og professionelle løsninger. Det giver dig de bedste forudsætninger for at koncentrere dig om at drive mæglerbutikken og skabe et solidt resultat.

Fonden udgør udødelig medspiller

I 2015 oprettede Poul Erik Bech en almennyttig fond, der ejer 60 % af virksomhedens aktier. Oprettelsen af fonden sikrer, som det er kendetegnet for langt større danske fondsejede virksomheder, et godt grundlag for at tænke langsigtet og dermed også medvirke til at sikre virksomhedens beståen og fortsatte virke. Med fonden får EDC Poul Erik Bechs partnere endvidere en udødelig medspiller og et stærkt kapitalgrundlag til fortsat at udvikle den enkelte medarbejder og virksomheden.

Du er meget velkommen til at tage fat i vores HR-afdeling, hvis du vil høre mere om  fordelene ved at blive  partner.

Sådan blev jeg partner

“For mig har EDC Poul Erik Bech lige fra den spæde start været det helt rigtige match fordi virksomheden honorerer den indsats, du lægger i dit arbejde.”

Sådan optager vi partnere

Det er en del af vores virksomhedsfilosofi at optage partnere lokalt, og vi har i dag over 80 partnere i virksomheden. Den ideelle model er, at der i hver butik er to partnere med 25 % ejerskab hver, og 50 % ejerskab til moderselskabet EDC Poul Erik Bech, så der er et ligevægtigt ejerskab.