Presset boligmarked, jobgaranti og kursreguleringer kostede på bundlinjen hos EDC Poul Erik Bech

Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech realiserede i 2022 en samlet omsætning i koncernen på 526 mio. kr. mod 608,4 mio. kr., hvilket er et fald på 13%. Koncernen har i 2022 realiseret et overskud på 15 mio. kr. før skat. Især boligdelen har været udfordret, mens erhvervsdelen havde et fornuftigt år.

EDC Poul Erik Bech med 19 erhvervscentre, 80 boligbutikker og flere end 600 medarbejdere er netop kommet med årsregnskab for hele koncernen. Poul Erik Bech siger: “Efter to ekstraordinære år var 2022 præget af usikkerhed på ejendomsmarkedet, hvor krig, høje renter, inflation, byggeomkostninger og energipriser påvirkede markedet – og især privatboligmarkedet var hårdt ramt. I ledelsen betegner vi resultatet som tilfredsstillende, når vi ser på markedet og den lagte politik taget i betragtning, men det er naturligvis ikke tilfredsstillende set fra et sædvanligt virksomhedsperspektiv.”

“Resultatet skyldes, at vi strategisk har valgt at bevare koncernens dygtige medarbejdere. Årets negative resultat i boligdelen er en konsekvens af de generelle markedsforhold for salg af private boliger i 2022, hvor der var et betydeligt fald i forhold til 2021. Vi har valgt at fastholde vores medarbejdere på de lokale lokationer og opretholder garantilønninger for vores medarbejdere. Det er en del af vores overordnede mål, at vi så vidt muligt kan sikre tryghed i ansættelsen. Det skal sikre os et stærkt fundament, så vi er klar og kan styrke vores markedsposition, når markedet igen får en positiv udvikling.”

Dykker man ned bag tallene ses det, at der er foretaget regnskabsmæssige afskrivninger på 8 mio. kr. på goodwill samt nedskrivninger på værdipapirbeholdningen med ca. 22 mio. kr., så inden disse reguleringer var overskuddet 41 mio. kr. I sidste uge offentliggjorde EDC Poul Erik Bech regnskabet for erhverv. EDC Erhverv Poul Erik Bech realiserede i 2022 en omsætning på 232 mio. kr. mod 240 mio. kr. i rekordåret 2021. Det betyder, at 2022 leverede den næsthøjeste toplinje, og erhvervsdelen fortsætter med at vinde markedsandele.

Forventninger til 2023
På trods af et udfordrende år på boligmarkedet fortsætter EDC Poul Erik Bech med at udvide og er nu oppe på 80 boligbutikker ud af EDC-Gruppens i alt 233 boligbutikker. Poul Erik Bech siger:

“Vores ambitiøse vækststrategi gør, at vi hele tiden fokuserer på at opnå en højere markedsandel. I 2022 købte vi en række nye boligbutikker. Vi købte EDC Strandfelt, der er blandt Københavns Vestegns største selvstændige ejendomsmæglervirksomheder, hvor vi fik boligbutikkerne Glostrup, Albertslund og Taastrup med, hvor sidstnævnte både er boligbutik og erhvervscenter. Desuden købte vi boligbutikker i Virum, Lyngby, Nyborg, Dalum, Næsby og Middelfart, Ishøj, Rødvig Stevns og har også fået en nyetablering i Faxe.”

“I 2023 har vi købt fire københavnske boligbutikker af Paulun Bolig på Amager, Tårnby, Østerbro og Islands Brygge, som vi har slået sammen med vores eksisterende boligbutikker. På Amager har vi næsten fået fordoblet salgskraften. Vi har stor erfaring med at købe op og vækste med både nye og eksisterende butikker, og den strategi fortsætter vi med i 2023. I nedgangstider kommer der flere muligheder for at gøre en god forretning ved opkøb, så vi kan styrke os relativt, hvilket vil fortsætte med at fylde i 2023. Vi har således i 2023 også købt boligbutikker i Skagen og på Langeland.

Lidt mere gang i boligmarkedet
Selvom der er lidt mere gang i boligmarkedet igen i 2023, er der stadig et godt stykke vej til en normalisering. Poul Erik Bech siger: “Vi forventer, at de makroøkonomiske tendenser stadig giver betydelige udfordringer på boligmarkedet. Vi fokuserer på vækst og vil gribe de muligheder som et udfordret boligmarked giver i forhold til opkøb. Vi er forretningsmæssigt klar til bedre tider. Udbuddet af boliger i 2023 er således fortsat ganske lavt, men dog i stigning. Boligmarkedet er præget af krigen i Ukraine, højere renter, inflation og politiske indgreb, så forventningen er, at boligmarkedet vil forblive lavt i 2023,” siger Poul Erik Bech, der etablerede mæglervirksomheden tilbage i 1978.

EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter og er for en stor dels vedkommende ejet af den almennyttige fond Poul Erik Bech Fonden, som gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn samt kunst og bygningskulturarven.

Poul Erik Bech

Ejendomsmægler & valuar, MRICS, MDE
Telefon: 58588801
Mobil: 40314081
E-mail: peb@edc.dk